Směrnice o autorských právech může být díky pozměňovacím návrhům vyváženým kompromisem

Na plenární zasedání Evropského parlamentu se v úterý 11. září vrátil kontroverzní návrh pravidel pro autorská práva na internetu. Proti jeho přijetí jsem se v červenci zasazoval i já sám, jelikož jsem měl obavy, že by mohl mít ve svém původním znění nepříznivé důsledky na volný informační tok. A rozhodně jsem nebyl jediný, jelikož se nyní k návrhu sešlo 252 pozměňovacích návrhů, o nichž se bude zítra hlasovat. 

Při zítřejším hlasování podpořím pozměňovací návrhy své kolegyně Marietje Schaake, jelikož vznikaly v součinnosti se mnou. Mohu tedy říci, že reprezentují i moji pozici a představují kompromis, pro který mohu zvednout ruku. Na rozdíl od původního textu přináší přesnější definice, zaměřují se specifičtěji na konkrétní služby a zdůrazňují, že jakákoliv přijatá opatření musí respektovat Chartu základních lidských práv EU a nesmí vést k obecnému sledování informací nahrávaných online. 

Nejkontroverznějšími částmi návrhu o autorských právech na internetu se staly článek 11 a 13. Podle původního návrhu článku 11 by měl Google a další služby novinám a agenturám platit v případě, když by nabízel jejich článek. Toto právo by přitom nijak nepomohlo novinářům, ti jsou totiž již zákonem chráněni, ani by negarantovalo zlepšení kvality žurnalistiky. Peníze by šly vydavatelům, nikoliv žurnalistům, jak je někdy chybně interpretováno. A kopírovat celé novinářské texty je nelegální již nyní. 

Vývoj digitálních technologií vytvořil nové byznys modely a posílil roli internetu jako hlavního distributora obsahu chráněného autorským právem. Poskytování licencí a vymáhání práv je v internetovém prostředí často složité a neefektivní, jelikož se týká příliš velkého množství lidí. Kvůli zjednodušení licencování a vymáhání práv ve vztahu ke třetím stranám proto navrhujeme, aby byli na evropské úrovni vydavatelé novinových publikací oprávněni k uzavírání licencí, k hájení práv autorů a k přijímání případných nápravných opatření vůči digitálnímu užití svého publikovaného díla. Tím získají větší vyjednávací sílu. 

Cílem článku 13 je pak zajistit, aby byli umělci lépe odměňováni za online užití jejich tvorby. Tento cíl podporujeme i v našich pozměňovacích návrzích. Chceme se ale vyhnout tomu, co pokládáme na původním návrhu za neproblematičtější - široký záběr, negativní dopad na malé a střední podniky, nepřiměřený dopad na základní lidská práva a nekonzistentnost s jazykem směrnice o e-komerci. 

Pozměňovací návrhy upřesňují pojmy a zužují zaměření tohoto článku, a to pouze na aktivní platformy, které nabízí přístup k audiovizuálnímu materiálu, jako jsou filmy nebo hudba, a jsou tak de facto jeho distributory. Tyto charakteristiky splňuje třeba YouTube, naopak vylučují nekomerční služby, jako jsou například online encyklopedie, online služby, kam je obsah nahráván se souhlasem všech držitelů práv, jako jsou výuková a vědecká uložiště, cloudové služby pro individuální využití a podobně. 

Pozměňovací návrhy přidávají do výjimek, na které se směrnice nebude vztahovat, takzvaný ‘uživatelem generovaný obsah’. Stručně řečeno se jedná o opatření, které ‘zachrání memy’. Digitální užití chráněného obsahu bude možné, pokud půjde o pastiš, parodii, kritiku či zábavu. Takový obsah by měl zůstat legálně sdílený, jestliže uživatel označí jeho zdroj. Návrhy zdůrazňují také takzvanou ‘svobodu panoramatu’, což je opatření, které povoluje pořizování fotografií, videa či jiného záznamu budov a v některých případech i sochařských a dalších uměleckých děl, která jsou trvale umístěna na veřejném prostranství. Možnost jejich šíření pak není porušení autorského práva. 

Internet nabídl svým uživatelům rozmanitost a možnost snadného přístupu k obsahu. Zároveň však vytvořil překážky, kdy je obsah chráněný autorským právem nahráván bez dřívějšího souhlasu držitelů práv. Proto jsem vždy tvrdil, že k lepší ochraně těchto práv dojít musí. Původní návrh pro mě nebyl vhodným kompromisem. Díky představeným pozměňovacím návrhům ale můžeme dosáhnout vyváženého výsledku, který bude přiměřeným a funkčním způsobem tuto problematiku řešit. 

Sdílet