Pozměňovací návrhy ke copyrightu neprošly. Obavy o narušení volného toku informací stále přetrvávají

Evropský parlament odhlasoval ve středu 12. září svou pozici ke kontroverzní směrnici o autorském právu. Pozměňovací návrhy kolegyně Marietje Schaake, na nichž jsem se spolupodílel a které představovaly vyvážený kompromis, neprošly. Obavy, že by mohla směrnice narušit volný informační tok na internetu, tak stále přetrvávají. 

Jedna z problematických částí textů článek 13 prošel jen kosmetickými změnami a nezajistil, aby nedošlo k používání automatických filtrů. Ty pravděpodobně povedou k mnoha falešným pozitivním výsledkům a budou zachycovat i obsah, jehož distribuce má zůstat legální - tedy parodie nebo memy. Neprošel ani pozměňovací návrh, který by určil výjimku ze směrnice pro uživateli vytvářený obsah. 

Co se týče rovněž problematického článku 11, jeho zavedení v podobě, v jaké byl ve středu schválen, ztíží linkování a sdílení textů. Tyto linky budou moci doprovázet ‘jednotlivá slova’, nikoliv ale třeba celý titulek. Tento návrh přitom následuje v Německu již přijatý zákon, který však selhal v naplňování svých cílů a vydavatelům novin nepřinesl žádné další příjmy. V našich pozměňovacích návrzích jsme chtěli přidat vydavatelům více práv ve vztahu k užívání jejich textů. Bohužel ani tento návrh hlasováním neprošel. 

Zároveň jsme chtěli, aby došlo k rozšíření výjimek, kterých by se tato směrnice netýkala. Ani to se nám nakonec nepodařilo prosadit, proto budou výzkumníci, startupy a malé a střední podniky limitovány při svých aktivitách. Evropský parlament svým návrhem omezil také možnosti evropských společností, které se zabývají vývojem inovativních aplikací využívajících umělou inteligenci. Odhlasovaný návrh zavádí mimo jiné i autorská práva na sportovní události. Na základě nich by měl práva na publikování a sdílení materiálů či nahrávek z akce pouze její pořadatel. 

Kvůli tomu, že nebyly schváleny naše pozměňovací návrhy, rozhodl jsem se pro návrh rezoluce jako celku nehlasovat. Bohužel většina kolegů byla pro a návrh schválila. Je však nutno podotknout, že Evropský parlament neschválil již hotovou směrnici. Jedná se pouze o pozici, s níž půjde do jednání s Radou EU. Až z toho pak vznikne konečný text. 

Více o předložených pozměňovacích návrzích naleznete tady.

Sdílet