Dopravní výbor schválil Teličkovo stanovisko k akčnímu plánu pro zlepšení vojenské mobility

Výbor pro dopravu a cestovní ruch schválil v plném znění stanovisko k akčnímu plánu Komise pro zlepšení vojenské mobility, jehož zpravodajem je místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička. Upozornil v něm především na nutnost dvojího užití dopravní infrastruktury a objasnil pravidla pro získání dotací.

Akční plán ke zlepšení vojenské mobility, který představila Evropská komise v březnu tohoto roku, má zajistit snadnější pohyb vojenských sil a prostředků nezbytných při zajišťování bezpečnosti Evropských občanů. Jeho cílem je odstranění fyzických i administrativních překážek, které vojenské mobilitě brání, a tím přispět k efektivnější, pohotovější a propojenější Evropské unii.

Pavel Telička se stal zpravodajem stanoviska dopravního výboru k tomuto akčnímu plánu. „Cílem mého návrhu je objasnit pravidla pro rozpočet, jenž by měl být vynaložen v dalším víceletém finančním rámci na vojenskou mobilitu. Tyto finanční prostředky by se měly stát zároveň součástí Nástroje pro propojení Evropy (CEF), k jehož návrhu jsem rovněž zpravodajem,“ vysvětlil Telička, „vojenská mobilita posílí schopnost EU reagovat na krizové situace, jako jsou humanitární krize, přírodní katastrofy či stavy ohrožení.“

Telička ve svém stanovisku ocenil akční plán Komise a podpořil jeho začlenění pod Nástroj pro propojení Evropy. Zdůraznil, že vlastnosti dopravní infrastruktury, jako je nosnost mostů či výška průjezdů, mají významný vliv na rychlost pohybu. Fungující logistika je přitom důležitá nejen pro vojenskou mobilitu, ale rovněž pro civilní cestující a nákladní dopravu.

Ve stanovisku Telička zároveň zdůraznil, že projekty vojenské mobility financované z fondů EU budou muset být dvojího užití. Nejen vojenského, ale zároveň civilního. Z akčního plánu by tak neměla profitovat jen vojenská oblast, ale rovněž běžní cestující. Prostředky by se měly zaměřit, kde je to možné, především na multimodální projekty nabízející nejvíce možností k tomuto dvojímu užití a na přeshraniční projekty, které přispějí k odstranění existujících chybějících článků či překážek.

Poslanci přijali text v plném znění. Pro jich hlasovalo osmadvacet, proti sedm a dva se hlasování zdrželi. Schválené návrhy obsažené v Teličkově stanovisku nyní poputují Výboru Evropského parlamentu pro zahraniční věci, který jakožto zodpovědný výbor v této záležitosti rozhodne o jejich začlenění do své zprávy.

Sdílet