Kybernetickou bezpečnost musíme řešit společně. Není ani tak problémem Bruselu, ale zejména jednotlivých členských států, řekl Telička během semináře s novináři

Jak mohou Fake News ovlivňovat volby? A jak dezinformace šířící se masově v online prostoru rozpoznat? Na tyto otázky se ve dnech 6. a 7. listopadu zaměřil seminář, který uspořádal v Bruselu Evropský parlament pro novináře ze členských zemí EU. V úvodu akce vystoupil místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička.

Cílem semináře bylo předat žurnalistům z celé EU informace o tom, jak mohou být nové technologie využívány v předvolebních kampaních, jak se šíří v online prostoru dezinformace, jak je rozpoznat a jak je řešit. „Fake News jsou v současné době závažnějším problémem, než si mnozí připouštějí. Jedná se o záležitost, kterou je obtížné měřit a v jejímž řešení stále zaostáváme,“ zahájil Telička svou úvodní řeč.

Nová média proměnila a stále proměňují způsoby, jakými se obyvatelé dostávají k informacím a jak konzumují zpravodajství. To přináší demokraciím nové výzvy. Jednou z nich je právě užívání dezinformací k ovlivňování voleb. Je důležité si uvědomit, že Fake News nejsou něco abstraktního, co je za hranicemi našich běžných dní, ale že ovlivňují i nás samotné, a to skoro permanentně“ pokračoval Telička, „touto problematikou se soustavně zabývám, jelikož jsem jedním ze stínových zpravodajů ke kybernetické bezpečnosti.“

„Musíme si nastavit priority. Máme dostatek odborníků s potřebnými znalostmi, ale potřebujeme rovněž situaci nepodceňovat a někdy i politickou odvahu,“ vysvětlil Telička, „a právě ta v některých členských státech chybí, a proto v nich nejsou kybernetická bezpečnost či Fake News právě oblíbenými tématy. Zatímco některé státy EU jsou v této problematice již velmi pokročilé, jiné výrazně zaostávají. Potřebují změnit svůj postoj a pohled na věc. Problém je tedy v jednotlivých zemích, nikoliv v Bruselu. Kybernetickou bezpečnost přitom musíme řešit společně." Zdůraznil, že například Moskva má vybudovanou komplexní mašinérii a dokáže manipulovat i některými politiky členských států.

Pavel Telička zahájil dvoudenní seminář, který propojil lidi z evropských institucí, odborníky a média, v úterý 6. listopadu spolu s europoslanci Evou Kaili a Paulem Rübigem. Následující den akci doplnil workshop, jenž se zaměřil ještě detailněji na to, jak mohou data ovlivňovat volby.

 

 

Sdílet