Dohoda o brexitu: Budou muset unijní studenti a pracující opustit britské ostrovy? Text přináší předběžné nastínění vztahů mezi EU a Británií

Jak budou vypadat vztahy mezi Evropskou unií a Velkou Británií po brexitu? Ještě před pár dny by si jen málokdo dovolil hádat. Nyní se díky dohodě o vystoupení, kterou schválila ve středu 15. listopadu britská vláda, začínají rýsovat jasnější obrysy.

Přestože výsledků referenda litovalo mnoho občanů po celé Evropské unii, nejvíce se ho děsili ti, kteří odjeli do Británie za studiem či za prací. Nebo naopak z Británie do některého z unijních států. V členských zemích EU žije přes milion Britů, ve Velké Británii pak přes tři miliony občanů EU. Mezi nimi i téměř 50 tisíc Čechů a Češek, od některých z nich mi chodily vyděšené emaily i žádosti o rady. Jak to tedy vypadá po zveřejnění britskou vládou schválené dohody o vystoupení z EU?

Jeden z hlavních cílů EU při vyjednávání podmínek brexitu (dohody o vystoupení) byl právě zajistit dobré standardy pro tyto občany. A to se nakonec skutečně povedlo. Dohoda jim přináší právo na to, aby mohli v zemích, v nichž nyní žijí a pracují, zůstat. Občané EU, kteří se na konci přechodného období budou zdržovat na území Británie, budou moci pokračovat ve svém životě, práci či studiu právě v této zemi, a to za stejných podmínek, jako je tomu nyní. Na základě dohody i jejich rodinní příslušníci získávají právo se k nim v budoucnu v jejich ‚hostitelské zemi‘ připojit. Týká se to manželů i registrovaných partnerů, rodičů, prarodičů, dětí, vnoučat a lidí v trvalých vztazích. Stejné podmínky budou samozřejmě také pro Brity žijící v některém ze států EU.

Podmínky, které budou muset zájemci o pobyt splňovat, budou přitom stejné, jako ukládá současný režim EU o volném pohybu. Naplní je ten, kdo bude na území státu pracovat nebo podnikat, nebo bude mít dostatek svých zdrojů a bude si platit zdravotní pojištění. Stejná práva i povinnosti jako doposud získají také ti, kteří přijedou do hostující země po vystoupení Velké Británie z EU – tedy 30. března 2019, a to během přechodného období.

Co to tedy znamená v praxi? Jestliže nyní pracuje občan EU ve Velké Británii, bude mít stejná práva i povinnosti i po vystoupení Británie z EU, i po uplynutí přechodného období. Pokud začne v Británii v přechodném období někdo studovat a jeho studium přesahuje i do období po přechodném období, bude moci své studium dokončit za stejných podmínek, jaké má nyní. Po studiu pak bude moci změnit svůj status studenta a v Británii pracovat. Po pěti letech pobytu bude možné stejně jako nyní požádat o trvalý pobyt.

Jedinou změnou budou povinné žádosti o postavení pobývajícího rezidenta. Dohoda nechává na jednotlivých státech, zda bude tyto povinné žádosti vyžadovat či nikoliv. Velká Británie již vyjádřila záměr vytvořit povinný registrační systém těch, kteří budou využívat výhod vyplývajících z této dohody. K naplnění této podmínky bude ale stačit vyplnění formuláře, který by měl mít nejspíš elektronickou formu. EU však při vyjednáváních přikládala zvláštní význam tomu, aby tato procedura byla administrativně co nejjednodušší a obsahovala jen ty nejnutnější úkony.

Obdobný postup jako u lidí pak bude uplatňován také na zboží. Takové zboží, které bylo nebo bude umístěno na britský trh do konce přechodného období, bude moci volně obíhat mezi unijním a britským trhem, dokud se nedostane ke svým koncovým uživatelům, a to bez nutnosti změny produktu či etikety i po uplynutí přechodného období. Tyto výrobky tak nebudou muset splňovat žádné nové požadavky. Británie nakonec přistoupila i na to, že bude i nadále chránit více než 3000 evropských geograficky chráněných označení, tedy výrobků pocházejících z určitého místa, jejichž kvalitu, pověst či další vlastnosti lze přičíst právě jejich zeměpisnému původu. V České republice jsou takto značeny třeba olomoucké tvarůžky i české pivo.

Ti, kteří již do Velké Británie odjeli nebo se v nejbližší době za prací či studiem chystají, se tedy nemusí bát, že by je po vystoupení Británie z EU či po ukončení přechodného období ze země vyhnali. Zároveň by nemělo hrozit výrazné zdržování výrobků, které již nyní kolují mezi Velkou Británií a Evropskou unií. Dohoda, která má 585 stran, je pouze předběžným nastíněním toho, jak by mohly vztahy mezi EU a Británií po Brexitu vypadat. Detaily se budou dolaďovat až v přechodném období. Nyní je však důležité, aby tato dohoda prošla a aby Británie neopustila EU bez ní. To by totiž mělo negativní důsledky na obě strany.

Sdílet