Nemůžeme nazývat diktátory našimi přáteli, jak to dělá Federica Mogherini. Musíme uznat existenci kubánské opozice a přizvat ji k dialogu.

Tristní situaci ohledně dodržování lidských práv a základních svobod na Kubě řešili europoslanci během svého listopadového plenárního zasedání. Výsledkem diskuze a hlasování je rezoluce, která zdůrazňuje právě dodržování lidských práv jako základní předpoklad rozvíjení vztahů mezi EU a Kubou. „Nemůžeme nazývat kubánské diktátory našimi přáteli. Musíme uznat existenci kubánské opozice a přizvat ji k jednání,“ řekl Telička, jeden z hlavních autorů přijatého textu.

Situace na Kubě je totiž i po nedemokratickém nástupu nového prezidenta problematická. Neustále dochází ke svévolnému zatýkání nezávislých novinářů, disidentů, bojovníků za dodržování lidských práv i členů demokratické opozice. Všichni, kteří hovoří kriticky vůči současné vládě, jsou pronásledováni, zastrašováni a vězněni. „Tato rezoluce by měla podpořit kubánské disidenty, kteří jsou neustále pronásledováni. Je podporou těm, kteří, byť jsou držitelé Sacharovovy ceny, nejsou například zváni na akce EU. Je podporou kubánské opozici, která by měla být uznána nejen kubánským režimem, ale také námi,“ zdůraznil Telička během své řeči.

 „Dohoda o politickém dialogu a spolupráci s Kubou platí již déle než jeden rok. A je zřejmé, že tato nová kapitola ve vztazích mezi EU a Kubou podstatněji nezlepšila situaci v zemi,“ vyjádřil se Telička, „spíše naopak. Situace ohledně dodržování základních lidských práv se v mnohém zhoršuje, o čemž svědčí rostoucí počet svévolných zadržování, pronásledování, obtěžování a útoků na disidenty a lidskoprávní aktivisty.“

Dne 24. února má navíc dojít v zemi k ústavnímu referendu. Vzhledem k tomu, že na Kubě nefungují svobodné a demokratické volby, objevují se silné pochybnosti o legitimitě výsledků tohoto důležitého referenda, které rozhodne o kontroverzních a významných změnách kubánské ústavy. Na základě nich by se měla stát komunistická strana jedinou legální politickou silou na ostrově. „Tyto ústavní změny bohužel opět postrádají ustanovení o toleranci a respektu k základním občanským a politickým právům, která by mohla vést k demokratickému ústavnímu procesu,“ lituje místopředseda Evropského parlamentu.

„Vyzýváme proto kubánské úřady, aby plnily základní právo na otevřené a demokratické hlasování, aby bylo veřejné referendum svobodné a důvěryhodné,“ pokračoval Telička, podle něhož by měla EU využít dohody o politickém dialogu k tomu, aby nastavila jasné linie. „Havana musí začít respektovat základní lidská práva, protože to je něco, co by nemělo být obchodovatelné.“

Pavel Telička se situací na Kubě zabývá dlouhodobě, začal s tím ještě předtím, než se stal poslancem Evropského parlamentu. Pravidelně se schází se zástupci kubánské opozice a s aktivisty bojujícími za dodržování lidských práv a základních svobod. Právě Telička přišel s nápadem, přijmout v EP nyní již odhlasovanou rezoluci. „Organizoval jsem, spoluorganizoval nebo jsem se účastnil akcí, které se na tuto problematiku zaměřují,“ dodal, „bohužel musím říci, že výsledky jsou stále stejné a situace na Kubě se nezlepšuje. Spíše naopak. Proto vítám debatu a odhlasovanou rezoluci.“

Sdílet