Dopravní a energetický výbor odhlasoval Teličkovu zprávu k Nástroji pro propojení Evropy. Rozhodne o přerozdělení desítek miliard

Na společné schůzi dopravního a energetického výboru byla ve čtvrtek 22. listopadu v Evropském parlamentu drtivou většinou odhlasována zpráva o Nástroji pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility - CEF), na níž pracoval Pavel Telička spolu s europoslanci Marianem-Jeanem Marinescu a Hennou Virkunnen.

„Prakticky veškeré mé návrhy a kompromisy prošly. Pro Českou republiku toto hlasování znamená výborný výsledek,“ zhodnotil hlasování místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička, jenž je zpravodajem k dopravnímu, a zároveň největšímu pilíři této legislativy. Ta dále zahrnuje energetický a digitální sektor. CEF je jedním z klíčových finančních nástrojů EU, který se zaměřuje na posílení růstu i konkurenceschopnosti v těchto oblastech. Při tom cílí především na investice do evropské infrastruktury.

Snahou je vytvoření vysoce výkonné, udržitelné a propojené transevropské sítě v dopravní, energetické a digitální infrastruktuře. Po roce 2020 přerozdělí CEF mezi členské státy na čtyři desítky miliard korun. O důležitosti tohoto nástroje svědčí i množství pozměňovacích návrhů, které se ke zprávě sešly. „Hlasovací seznamy k mojí legislativní zprávě, kterou jsem dělal s kolegy Marinescu a Virkkunen, měly desítky stran,“ vysvětlil Telička, „jen pozměňovacích návrhů bylo přes 1300.“

Poprvé byl Nástroj pro propojení Evropy sjednán na období 2014 až 2020. A ukázalo se, že funguje dobře. „Přestože CEF funguje skutečně dobře, pořád máme nedostatky v přeshraničních a součinnostních aspektech,“ vysvětlil Telička, „příští víceletý finanční rámec, jehož je CEF součástí, přináší příležitost k odstranění těchto nedostatků tím, že poskytne zvláštní podporu takovým projektům, které by kladly důraz právě na tyto aspekty.“

Čtvrteční hlasování podle Teličky znamená další krok k podpoře a povzbuzení těchto projektů. Návrh se totiž mimo jiné zaměřuje na usnadnění spolupráce mezi jednotlivými orgány, poskytuje další finanční prostředky organizátorům přeshraničních projektů a také zjednodušuje rámec pro součinnost. Teličkovi a jeho spoluzpravodajům se do návrhu podařilo prosadit navýšení rozpočtu o více než 6 miliard EUR. A nemalá částka z těchto peněz může jít také do České republiky. Teličkovi se podařilo rovněž prosadit měřitelné indikátory pro hodnocení pokroku v implementaci, což bude základ pro budoucí přerozdělování financí. A také zvýšené spolufinancování ze strany EU, když budou naplněny určité podmínky vyšší efektivnosti. Návrh tak obsahuje i motivační prvky.

Součástí Nástroje pro propojení Evropy bude po roce 2020 poprvé i vojenská dimenze financována přímo z Evropského obranného fondu, která přispěje i ke zlepšení civilní dopravní infrastruktury. Přispět by to mělo k rychlé a bezproblémové mobilitě i k posílení naší schopnosti reagovat na mimořádné situace, jako jsou humanitární krize, přírodní katastrofy či další naléhavé situace. Telička dlouhodobě upozorňuje na nutnost dvojího užití dopravní infrastruktury.

Návrh zprávy přijala jasná většina europoslanců dopravního a energetického výboru – pro hlasovalo 71 europoslanců, proti 19 a 3 se zdrželi. 

Sdílet