Telička spolu s dalšími europoslanci vyzval k okamžitému propuštění politických vězňů ve Vietnamu

Evropský parlament přijal během svého listopadového plenárního zasedání ve Štrasburku rezoluci, která se zaměřuje na politické vězně ve Vietnamu. Europoslanci v ní požadují, aby vietnamské autority okamžitě a bezpodmínečně propustily všechny obránce lidských práv a další vězně, které jsou zadržováni kvůli tomu, že uplatňovali svá lidská práva, především právo na svobodu vyjadřování.

Místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička situaci ve Vietnamu sleduje dlouhodobě. Na konci minulého roku sám inicioval urgentní projednání záležitosti kolem věznění aktivistů, obhájců základních lidských práv a dalších osob, které se vyjadřují kriticky vůči vietnamské vládě. Situace v této asijské zemi se však nezlepšuje. Disidenti, novináři i blogeři jsou nadále pronásledováni, obtěžováni a musí si procházet nespravedlivým soudním procesům.

„Podle dostupných informací musí navíc tito političtí vězni ve vězení čelit podmínkám, které jsou v rozporu s mezinárodními standardy,“ vysvětlil Telička, „vyzýváme proto vietnamskou vládu, aby umožňovala vězňům kontakt s právníky, zdravotníky i členy rodiny.“ Podle vietnamské databáze politických vězňů Projekt 88 je v současné době ve Vietnamu vězněno 160 aktivistů a dalších 16 čeká na soud ve vazbě. Političtí vězni jsou obvykle odsouzeni k velmi dlouhým protestům odnětí svobody.

Hoang Duxc Binh byl odsouzen k 14 letům odnětí svobody kvůli tomu, že blogoval o protestech kolem katastrofy, během níž došlo ke znečištění vody chemikáliemi z ocelárny Formosa. Nguyen Nam Phong si má odsedět 2 roky ve vězení kvůli tomu, že odmítl uposlechnout příkazy veřejných autorit při cestě na tyto protesty. Aktivista Le Dinh Luong, který nenásilně podporoval dodržování základních lidských práv, byl odsouzen k 20 letům ve vězení a k dalším 5 letům domácího vězení. Ve Vietnamu také pokračují popravy. Jejich číslo však není známé, protože je tento údaj klasifikován jako ‚státní tajemství‘.

„Vietnamský trestní řád navíc obsahuje ustanovení, která se dají využít právě na umlčení či trestání těch, kteří si dovolí být kritičtí proti vládě,“ vysvětlil Telička, který je jedním ze spoluautorů přijaté rezoluce, „vláda navíc i nadále zakazuje nezávislá a soukromá média a snaží se mít dohled nad všemi mediálními výstupy. Bohužel tak dochází i nadále k omezování svobod žurnalistů.“ O tristní situaci svědčí i fakt, že Reportéři bez hranic zařadili ve svém žebříčku svobody médií Vietnam na 175 příčku z celkem 180 hodnocených.

„Přestože je Vietnam pro EU důležitým partnerem, nesmíme přehlížet neustálé porušování mezinárodních závazků, lidských práv a základních svobod,“ dodal Telička, „Unie musí monitorovat situaci kolem dodržování lidských práv v zemi. Vietman pak musí kromě propuštění politických vězňů změnit rovněž svůj politický postoj a právní řád. V opačném případě není možné, aby takovou zemi mohla považovat EU za svého partnera.“

Sdílet