Pavel Telička se opětovně setkal se zástupci zemědělských organizací v rámci společných debat nad novou podobou evropské zemědělské politiky

Místopředseda Evropského parlamentu se v půli listopadu setkal se zástupci, kteří zastupují a hájí zájmy českých zemědělců, aby společně u kulatého stolu prodiskutovali návrhy legislativních změn Společné zemědělské politiky z dílny Evropské komise. Právě na legislativních úpravách aktuálně pracuje Evropský parlament.

Společná zemědělská politika byla hlavním tématem diskuze mezi Pavlem Teličkou a zástupci ministerstva zemědělství, agrární komory a asociace soukromého zemědělství. Kulaté stoly na toto téma již podruhé v krátké době organizoval Pavel Telička a navázal tak na obdobná setkání z uplynulých let. Byť Telička není členem výboru Evropského parlamentu pro Zemědělství a rozvoj venkova, považuje za důležité, aby při vytváření zemědělské politiky byly zastoupeny a zohledněny i zájmy českých zemědělců.

Zemědělská politika je a bude jednou z nejdůležitějších politik v rámci celé Evropské unie. Chci proto využít svých možností a vazeb a vnést do chystaného dokumentu zkušenosti českých zemědělců a specifika české zemědělské produkce,“ řekl ke schůzce Telička. Podle Teličky je nyní důležité, aby čeští zemědělci nebyli postaveni před hotový návrh a měli možnost se podílet na přípravě takto klíčového dokumentu jakou zemědělská politika bezesporu je. 

Poslední debata na téma se uskutečnila v polovině října tohoto roku. Telička se na diskuzi seznámil s postoji hlavních českých zástupců a vyslechnul si jejich připomínky, poznámky a doporučení na legislativní změny a právní úpravy. Oproti říjnu tak návrh dostál několika změn jak v rovině věcné, tak v rovině formální. „Společná zemědělská politika je velmi komplexní politikou. Každý stát má svá specifika a hájí vlastní zájmy, které se snaží do dokumentu dostat. Já se touto formou seznamuji s představami českých zemědělců a zároveň českou stranu informuji o průběhu vyjednávání v rámci institucí EU a o svých vlastních záměrech a návrzích,“ vysvětlil Telička.

Společná zemědělská politika je jednou z nejstarších a finančně nejnáročnějších politik. Stávající zemědělská politika by měla být nahrazena novou politikou platnou od roku 2020. Ta by měla více podporovat inteligentní a odolné zemědělské odvětví s větším důrazem na ochranu životního prostředí a přispět tak k plnění cílů EU týkajících se právě životního prostředí a klimatu. Zároveň by měla efektivněji reagovat na negativní dopady sucha, které nepostihují jen Česko, ale i Německo, Benelux, Rakousko a další unijní státy.

Závěrem je potřeba dodat, že finální podoba ještě není dojednaná. Parlament by mohl o návrhu hlasovat začátkem příštího roku na jednom ze svých pravidelných plenárních zasedáních. Pravděpodobně se tak stane v březnu. Předpokládá se, že europoslanci budou mít k návrhu řadu připomínek stejně jako Rada. Komise proto bude muset do finální verze zohlednit i postoje Parlamentu včetně právě Rady. Kdy by se mohlo hlasovat o finální verzi není jasné, předpokládá se, že by o ní však mohl hlasovat Parlament ve stávajícím složení před evropskými volbami, které se uskuteční v květnu příštího roku.

Sdílet