Nyní ještě nevíme, jak konkrétně budou vztahy mezi Británií a EU nastaveny. Jasno bude až po přechodném období

Po dohodě o vystoupení Velké Británie z Evropské unie, kterou schválila britská vláda ve středu 15. listopadu, přichází návrh deklarace o vztazích mezi EU a Británií po uplynutí přechodného období. Postupně se tak začínají rýsovat jasnější obrysy, jak by mohly fungovat budoucí vztahy po brexitu. Klíčovým bodem ve vyjednávání tedy není ani summit, který se uskutečnil v neděli 25. listopadu.

Během summitu byly oba v úvodu zmiňované dokumenty projednány a schváleny šéfy států a vlád členských států. Zatímco dohoda o samotném vystoupení Británie z EU, k níž jsem se vyjadřoval před pár dny, čítá stovky stran, deklarace se omezuje na pouhých 26 stránek, na nichž jsou základní principy, na kterých by měly stát vztahy mezi EU a Británií v řadě oblastí, jako je například doprava, trh se službami, investice, digitální trh či volný pohyb osob.

Deklarace je rozdělena do pěti částí. Kromě počátečních a závěrečných ustanovení řeší vztahy ekonomické, bezpečnostní a institucionální. Už velmi krátký rozsah svědčí ale o až přílišné stručnosti a o nepříliš jasném vymezení. U mnoha důležitých oblastí přináší jen obecná ustanovení, že se strany dohodly na sjednání dvoustranných dohod, nebo že by měly vytvořit rámec pro to a zase tamto. Zatímco dohoda o vystoupení se zaměřuje na tři základní okruhy, kterými jsou finance, statut a standardy pro občany a hranice mezi Irskem a Severním Irskem, deklarace už řeší konkrétnější záležitostí. Přesto je mnohem kratší.

Na základě informací z deklarace by měl být cílem vznik zóny volného obchodu s těsnou celní a regulační spoluprací a spravedlivou hospodářskou soutěží. Takové ekonomické partnerství by mělo zajistit neexistenci tarifů, poplatků či kvantitativních omezení napříč všemi ekonomickými sektory. Oceňuji, že se deklarace zaměřuje také na oblast digitálního trhu a klade důraz na zavedení ustanovení, která by zjednodušila elektronický obchod, řešila neoprávněné bariéry a podpořila otevřené, bezpečné a důvěryhodné online prostředí jak pro byznys, tak pro zákazníky. Tato opatření by měla rovněž usnadnit přeshraniční přenos dat a odstranit neoprávněné požadavky na lokalizaci dat.

Stručnost deklarace je celkem logická, když jejím hlavním cílem s určitostí je, aby premiérka Mayová s oběma dokumenty měla šanci projít parlamentem. Její znění však nemůže zajistit hladká jednání o budoucím uspořádání vztahů. Na to je příliš obecná a v něčem by se dalo říct i hybridní. Můžeme například jen spekulovat, zda v obchodně politické rovině půjde spíše o zónu volného obchodu, nebo budeme blíže celní unii. Je jasné, že bude hodně záležet na vnitropolitické situaci v Británii v dalších několika letech.

Na čem si myslím, že vyjednávači neodvedli dobrou práci, je ustanovení o mobilitě osob. Na jeho základě by měla Velká Británie umožňovat bezvízový vstup občanům EU jen při krátkodobých návštěvách země. Británie podle deklarace také teprve zváží, za jakých podmínek by mohli dlouhodobě pobývat v zemi ti, kteří by v ní chtěli studovat, věnovat se výzkumu, stážím či přijeli na výměnný pobyt. Podobně nespokojený jsem také s ustanovením kolem dopravy. Tuto problematiku považuji, co se týče brexitu, za zásadní, a proto se nemohu spokojit jen s velmi neurčitou vizí, kterou deklarace přináší.

Nyní tedy ještě nevíme, jak konkrétně budou vztahy mezi Británií a EU nastaveny. Británie v březnu příštího roku z Unie vystoupí. Pokud budou parlamenty (britským a EP) dokumenty schváleny, mělo by po vystoupení začít platit přechodné období, během kterého budou uzavírány konkrétní dohody, na základě nichž pak budou vztahy upraveny. Mimochodem v tomto přechodném období sice již Británie nebude členem EU a nebude mít své zástupce v unijních orgánech, bude ale muset dodržovat unijní normy.

Stále ale platí, že čím tvrdší brexit bude, tím budou větší jeho dopady. A to především pro britskou stranu, kde jsou již nyní důsledky poměrně markantní. Důležité tedy je, že zde máme poměrně solidní dohodu a alespoň stručné nastínění možných budoucích vztahů. Brexit bez dohody je totiž řešení, kterému bychom se měli chtít všichni vyhnout. 

Sdílet