Projev Larse Rasmussena o budoucnosti Evropy aneb dánská zkušenost pro českou společnost

Na půdě Evropského parlamentu v Bruselu dnes vystoupil dánský premiér Lars Rasmussen. Ve svém projevu o budoucnosti Evropy se zaměřil zejména na vztah mezi společností a Evropskou unií. Upozornil, že dnes je více než v minulosti potřeba obyvatelům Evropy vysvětlovat smysl i účel jednotné evropské politiky.

„Evropská unie má příliš mnoho pravomocí a není pro lidi,“ začal svůj proslov nevšedně Rasmussen a hlavním sálem Evropského parlamentu v Bruselu prostoupilo ticho. „Já tato slova nepronáším proto, že bych s nimi souhlasil. Nemyslím, že jde o dominantní názor na fungování EU, bohužel však musím dodat, že tyto hlasy přestávají být ojedinělé a posilují proti-evropské nálady v Evropě,“ dodal.

Podle dánského premiéra je proto důležité, aby politici na národní i mezinárodní úrovni s lidmi debatovali.„Myslím, že nám Rasmussen připomněl, že debaty o budoucnosti Evropy by se neměly vést pouze zde na plenárních zasedáních Evropského parlamentu, ale taktéž s lidmi na ulicích, v kavárnách nebo ve společenských centrech. S tímto názorem se mohu ztotožnit,“ dodal místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička.     

Rasmussen se následně věnoval svým vlastním zkušenostem. Europoslancům připomněl, že Dánsko je častokrát zmiňované jako euroskeptická země, podle dánského předsedy vlády to je však velmi chybná interpretace. „V Dánsku máme dlouhou tradici diskuzí s občany, kterou politici napříč spektrem podporovali a podporují,“ řekl Rasmussen. Právě tím lze zlepšit nejen politickou kulturu ale také kultivovat společenskou debatu.

„Pokud v Česku hledáme způsob, jak pozdvihnout naši politiku, a jakým způsobem bojovat proti sílícímu euroskepticismu, Dánsko může být skutečně dobrým příkladem,“ okomentoval Telička a doplnil, že předmětem debat nemusí být velké ideje jako federalizace Evropské unie, ale spíše každodenní problémy obyvatel EU jako je například dokončení jednotného evropského trhu. 

Rasmussen následně připomněl, že Dánsko je malá otevřená ekonomika, která profituje ze společného trhu. Ochranářská opatření, která zavádí administrativa prezidenta Trumpa principy svobodného obchodu narušují a rozhodně nepřispívají k lepšímu fungování mezinárodního obchodu. „Česká republika je ve velmi podobné pozici jako právě Dánsko. Taktéž jsme malá, exportně orientovaná ekonomika a díky Evropské unii mají naše firmy přístup na obrovský, dynamicky se rozvíjejíc evropský trh, který nám nesmírně pomáhá v rozvoji. O tom snad není sporu. Škoda, že ne všichni si takto základní věci uvědomují,“ pronesl Telička.

Rasmussen se následně věnoval problémům, před kterými Evropa aktuálně stojí. Jako první zmínil problém s migrací. „Od roku 2015 poklesla nelegální migrace do EU o 95 procent, a přesto je potřeba dělat více. Je potřeba zrušit obchodní model pašeráků a zejména pomoci Africe ve vybudování jednotného afrického trhu,“řekl Rasmussen a dodal, že dále je potřeba dotáhnout projekt evropského jednotného vnitřního trhu a bojovat proti klimatickým změnám tím, že podpoříme technologie a výzkum. „Celý projev hodnotím pozitivně. Měl logickou strukturu včetně podstaty, takže nešlo jen o vyprázdněné, líbivé marketingové fráze bez obsahu,“ dodal závěrem Telička.

Sdílet