Telička znovu píše Komisi, aby prošetřila postupy rakouské finanční policie proti českým živnostníkům

Místopředseda evropského parlamentu Pavel Telička se dotázal Evropské komise na její postoj vůči tvrdému postupu rakouských orgánů ve vztahu k českým živnostníkům. Těm v Rakousku hrozí až milionové pokuty v případě, kdy jsou ze strany úředníků označeni za zjevné zaměstnance. Problémy však představují i samotné dokumenty, které je možné získat pouze v Rakousku, v jiné členské zemi nikoliv. Tato praxe následně výrazně komplikuje práci českých živnostníku na rakouském trhu.

Telička se proto v září obrátil na Evropské komisi s cílem zjistit, zdali jsou postupy finanční policie a rakouských úřadů v souladu s unijním právem. Pokud by následně Komise došla k názoru, že tato opatření chránící rakouský trh jsou v rozporu s evropským právem, je nasnadě se ptát, jak této praxi v budoucnu zamezit. „Jakékoliv snahy omezit a diskriminovat občany Evropské unie ze strany jiného členského státu jsou nepřípustné,“ okomentoval Telička.

Komise následně prostřednictvím komisařky Thyssenové koncem listopadu odpověděla, že zatím k problematice nemůže zaujmout postoj.  „Odpověď, kterou jsem získal mě neuspokojila, protože Komise z velké části neodpověděla na podstatnou část mých dotazů,“ dodal místopředseda Evropského parlamentu a poslal proto Komisi doplnění, ve kterém se znovu dotázal,  kdy konkrétně ukončí zkoumání souladu rakouských postupů vůči českým živnostníkům. „Je potřeba si uvědomit, že čeští živnostníci mezitím přichází o peníze včetně zakázek a situace začíná mít pro ně likvidační dopady. Doufám, že si to Komise uvědomuje,“ zdůraznil Telička.

Na problém tento rok upozornili sami podnikatelé a živnostníci, kteří se zatím obraceli na českou ambasádu ve Vídni. Čeští řemeslníci a majitelé malých firem se tímto způsobem snaží bojovat proti vysokým pokutám, které jim rakouská finanční policie vyměřila. Milionové sankce byly navíc v minulosti uděleny i firmám, které měly všechny potřebné smlouvy a doklady v pořádku a to i přesto, že se na živnostníky formálně nevztahuje rakouský zákon o boji proti mzdovému a sociálnímu dumpingu.

Rakouské úřady jej totiž často zneužívají v boji právě proti českým živnostníkům. Při kontrole živnostníky označí za „zaměstnance“ firmy a pokutují je za to, že nemají v pořádku všechny potřebné dokumenty. Pokuty jsou navíc vyměřovány ve výši, která je pro živnostníky likvidační. Čeští živnostníci ovšem pracují jako subdodavatelé pro rakouské firmy na živnostenský list, nebo přímo pro rakouské občany. Požadavek mít k dispozici veškerou dokumentaci však není uplatňován vůči rakouským firmám.

Sdílet