Koleje, které končí na hranici a dál nevedou? Program na lepší propojení Evropy CEF by takové praxi mohl zamezit

V rámci příštího víceletého finančního rámce Parlament na svém pravidelném prosincovém zasedání odhlasoval i zprávu o Nástroji pro propojení Evropy. Právě v té je místopředseda Evropského Parlamentu Pavel Telička jedním ze tří hlavních zpravodajů. „S výsledkem hlasování jsem velmi spokojený, jelikož Parlament vysílá Radě jasný signál a symbolicky nám nabízí silný mandát v jednání v trialogu,“ řekl k výsledku hlasování Telička, který je zpravodajem za evropský dopravní výbor.

Lepší propojení Evropy v energetické, bezpečnostní i dopravní oblasti. To jsou cíle Nástroje pro propojení Evropy (Connecting Europe Facility), na kterém místopředseda Evropského parlamentu pracuje. Jde o finanční program, který podporuje investice do transevropských sítí. „Oproti předchozím letům se snažíme zaměřit na potřeby a technologie 21. století. Efektivnější a rychlejší využívání prostředků, udržitelnější druhy dopravy, napojení Česka na celoevropské sítě, digitalizace dopravy, průběžné vyhodnocování dle nových indikátorů, bonusy ve formě vyššího financování z EU na vyšší přidanou hodnotu a větší konkurenci mezi projekty,“ vysvětlil Telička a doplnil, že je potřeba projekt nejen dostat do všeobecného povědomí, aby se o něm dozvědělo co nejvíce občanů EU, ale také efektivnější nakládání s finančními prostředky. „Je to úspěšný program, který přináší výsledky. V budoucnu však je potřeba, aby se v rámci hodnocení úspěšnosti projektů nepřihlíželo jen na cenu, ale taky na přínos a užitečnost.“

Součástí programu však nejsou jen investice do energetické, bezpečnostní a dopravní infrastruktury, ale také například do té obrané. „Můžu zmínit obrannou infrastrukturu, kterou můžeme využít v případě jakékoliv krizové situace. Ta by měla být páteří pružné a rychlé reakce. Například, když potřebujeme přemístit těžkou techniku z jedné země do druhé v případě přírodní katastrofy. Tím v rámci programu dbáme a posilujeme i bezpečnost našich občanů,“ řekl Telička během plenárního zasedání a doplnil, že v rámci balíčku jsou vyčleněné i finanční prostředky na boj proti klimatickým změnám.

Cílem programu je v rámci členských států vybudovat vysoce výkonnou infrastrukturu, která se stane základem pro lepší a efektivnější fungování Unie jako celku. Smyslem je, aby vysokorychlostní železnice, energetické soustavy nebo infrastruktura důležitá pro digitalizaci ekonomik se nebudovala izolovaně na národní úrovni, ale jako komplexní celek na té evropské. 

Pro zprávu nakonec hlasovalo 434 poslanců Evropského parlamentu, proti 134. V rámci legislativního procesu bylo podáno více než 1 200 pozměňovacích návrhů a na programu společně spolupracovali dva parlamentní výbory. Prvním z nich byl dopravní výbor, druhým výbor pro průmysl, energetiku a výzkum. Aby mohl program být efektivní, musí být vytvořený na delší období. Pro období od roku 2012 až 2027 by měl CEF vyložit prostředky v celkové výši 44 miliard eur – 33 miliard na dopravu, 8 na energetiku a 3 miliardy na digitální technologie. 

 

Sdílet