Kdybychom vystoupili z EU, hodně bychom se divili, kolik ‚samozřejmostí‘ vůbec samozřejmých není

Na pláni uplynulého století. Takový nesla název akce, kterou pořádali ve středu 19. prosince žáci pražského Gymnázia Na Vítězné pláni. V rámci série workshopů vystoupil i místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička, který spolu s účastníky diskutoval o euru, migrační krizi i o postavení České republiky v Evropské unii.

V rámci svého úvodního slova se Pavel Telička vrátil do historie, konkrétně do roku 1990, kdy byla podpora vstupu do tehdejšího Evropského společenství veliká a dominantní. „Co se vlastně stalo, že na něco, co jsme vnímali jako symbol a příležitost, nyní nahlížíme často s despektem a neporozuměním? V průběhu let jsme ohledně vnímání Evropské unie zaznamenali velký rozdíl,“ vysvětlil Telička. Podle něho je jedním z důvodů fakt, že to, co přišlo díky EU, dnes již bereme za samozřejmost, bereme to jako dané.

„Kdybychom z EU vystoupili, hodně bychom se divili tomu, kolik z těchto ‚samozřejmostí‘ vůbec samozřejmé není,“ řekl Telička, „již při vstupování České republiky do EU v roce 2004 někteří z vrcholných českých politiků říkali, že vstupujeme jen proto, že nemáme žádnou jinou alternativu. Václav Klaus v té době dokonce opakoval, že se Česko rozpustí v EU jako cukr v kávě. To je něco, co hodně ovlivní veřejné mínění.“ Telička upozornil na to, že dnes politici svalují mnohé problémy na EU, a to i v případě, kdy se Unie vůbec netýkají. Naopak mají tendenci si přivlastňovat všechny zásluhy za pozitiva z EU plynoucí.

Během workshopu se stočila řeč také k migrační krizi. Byla ostatně jedním z tematických okruhů představených organizátory. Telička upozornil přítomné na to, že problematika migrace není v dnešní době tak závažným problémem, jak ji někteří čeští politici líčí. Byť se jedná samozřejmě stále o důležitou problematiku. „Vypadá to, že když nemám jako politik co nabídnout, tak vytáhnu migraci, problém využiji, zveličím a nabídnu jednoduché řešení stylu ‚nepřijmeme ani jednoho uprchlíka‘,“ popsal místopředseda Evropského parlamentu.

Čeští politici tak sice odmítají řešení, s nimiž přichází EU, na druhou stranu ale nenabízí žádné alternativy. „My Češi jsme velcí rýpalové. Nadáváme a prskáme, ale v jednáních nejsme příliš konstruktivní. A přitom právě konstruktivnost a schopnost hledat řešení je něco, co utváří naší váhu v mezinárodních strukturách,“ vysvětlil Telička, „sice často říkáme, že jsme na okraji kvůli tomu, že jsme příliš malí. Bohužel je to obvykle kvůli jisté absenci schopnosti a inteligence.“

Během debaty se pak žáci zajímali také o Istanbulskou úmluvu, o směrnici o autorských právech, o dotace i o euro. „Děsí mě, že se v této zemi nevede na téma eura žádná politická a veřejná debata. To je velký problém,“ dodal Telička, „politický leadership tohle nezvládá a jednoho dne se to může obrátit proti nám. Ať chceme nebo ne, tak má Česká republika závazek euro přijmout.“

Sdílet