Milý Ježíšku, k Vánocům bych si přál…

Aby čeští politici přestali zpochybňovat ukotvení České republiky v demokratických strukturách. Aby přestali svádět vše špatné na Brusel a naopak si nedělali na všem dobrém neprávem své zásluhy. A aby lépe a pravdivě komunikovali záležitosti spojené s EU. Jen tak si totiž může česká společnost udělat objektivní obrázek.

Aby se Česká republika stala aktivním hráčem na mezinárodní scéně. Čeští politici by se měli místo nadávání a prskání více zapojit do jednání, být konstruktivnější a sami přicházet s nápady a řešeními. Tímhle se totiž utváří váha na mezinárodní scéně. Ne neustálým odmítáním návrhů, avšak bez alternativ.

Aby se našly nejen politické osobnosti, které budou českou společnost spojovat, namísto toho, aby ji rozdělovaly. Aby se zbytečně nevyhrocovala situace mezi jednotlivými politickými či společenskými tábory a aby se hledala taková řešení, která by tyto skupiny spíše propojovala.

Aby čeští novináři nemuseli čelit ústnímu napadání od politiků. Aby byla jejich práce brána vážně a aby se při jejím výkonu nemuseli bát o život. Nezávislá žurnalistika je totiž jedním ze základních předpokladů pro fungování demokracií, proto by neměla být terčem vyhrocené diskuze.

Aby někteří vysocí ústavní činitelé ve prospěch Ruska a Číny nedegradovali postavení českých bezpečnostních služeb. Aby přestali s přibližováním ČR k východu, odpustil si mnoho planých řečí a aby konečně jednali tak, jak by měli konat správní a důstojní státníci.

Aby se stalo samozřejmostí dodržování principů právního státu. Aby nejen čeští politici dodržovali českou i mezinárodní legislativu a aby začala společnost vnímat obcházení nebo porušování zákonů jako něco nepřijatelného a nenechávalo je to klidné.

Aby populističtí politici neodváděli pozornost od důležitých témat neustálým zneužíváním migrační problematiky. Znakem dobré politiky je snaha vidět a vnímat svět v celé jeho pestrosti. Populisté si naopak alibisticky vybírají to, co se jim hodí do krámu a vlastní neschopnost maskují umělým vyvoláváním strachu a ohrožení.

Aby se česká diplomacie více zaměřovala na problematiku dodržování lidských práv. Abychom vyjednáváním a uzavíráním obchodních smluv a nových ekonomických vztahů nesměňovali naše základní principy a hodnoty. Úcta k lidským právům, respekt ke svobodě a k demokracii, to jsou hodnoty, které naší společnosti přinášejí více než přísliby větších investic.

Abychom kladli větší důraz na udržitelný rozvor a životní prostředí. Je v našem zájmu zasadit se o větší ochranu klimatu, a to zejména na globální úrovni. Věřím, že snížení naší závislosti na plastových produktech či zaměření pozornosti na oběhovou ekonomiku, představují první, a nikoliv poslední kroky v naší snaze o dosažení celkové klimatické změny. 

Aby i nadále rostla angažovanost mladých lidí v politice. Jedním ze způsobů, jak obohatit a kultivovat naší veřejnou, společenskou debatu, je jim nejen naslouchat, ale také se zasadit o to, aby měli možnost aktivně se podílet na formování české politiky.

A samozřejmě nám všem přeji klidné prožití svátků a krásné Vánoce!

Sdílet