Jak zajistit leteckou propojenost v případě tvrdého brexitu? Telička se stal zpravodajem nařízení, které má tuto situaci řešit

Jestliže dnes britský parlament neodhlasuje dohodu premiérky Theresy May o odchodu Velké Británie z EU, varianta takzvaného tvrdého brexitu bude pravděpodobnější než kdy dříve. Evropská unie se na tuto variantu začíná proto detailněji připravovat. Jednou z legislativ, které je nutné v případě brexitu bez dohody přijmout, je nařízení, které by zajistilo základní propojení v letecké dopravě. Zpravodajem návrhu se stal místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička.

Alternativní akční plán zveřejnila Evropská komise v prosinci minulého roku, a to kvůli nejistotě kolem ratifikace dohody o vystoupení. Tři z těchto opatření spadají do dopravního výboru, a to letecká konektivita, letecká bezpečnost a silniční doprava. Pavel Telička se stal zpravodajem Nařízení Evropského Parlamentu a Rady o společných pravidlech zajišťujících základní propojení v letecké dopravě s ohledem na vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie. Jeho cílem je zajistit provizorní opatření k fungování letecké dopravy mezi EU a Velkou Británií po brexitu bez dohody, a to na krátké přechodné období končící 30. března 2020.

V rámci EU je svoboda leteckých dopravců členských států poskytovat letecké služby uvnitř Unie založena na nařízení o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství. To zároveň stanovuje pravidla pro udělování licencí jednotlivým leteckým dopravcům. Problém je, že jestliže Británie odejde bez dohody, která by mohla tuto situaci řešit, přestane pro ní toto nařízení platit. To by mohlo způsobit vážné problémy, jelikož by mohli letečtí dopravci z EU a z Británie ztratit právo provozovat letecké služby právě mezi VB a EU.

„Abychom předešli vážným komplikacím, je nezbytně nutné přijmout opatření, která by dočasně zaručila základní letecké propojení,“ vysvětlil Telička, „zároveň musí být ošetřeno, aby letečtí dopravci z EU mohli za spravedlivých a rovných podmínek konkurovat těm z Velké Británie.“ Nařízení by mělo zajistit, aby v přechodném období dvanácti měsíců mohli britští dopravci pokračovat v přeletech či technických přestávkách na území EU. Je při tom nutné, aby i nadále uplatňovali dostatečně vysoké normy.

Návrh legislativy nyní čeká skutečně intenzivních několik týdnů. „Vzhledem k tomu, že musí být tato legislativa přijata do konce března, procedura musí být urychlena,“ dodal Telička, „nástin zprávy bude ve výboru diskutován již příští úterý. V nejlepším případě by měl pak výbor předložit zprávu k hlasování již na únorovém plenárním zasedání.“

Sdílet