Kdy a byla vůbec Komise formálně informována o snížení statusu diplomatů EU ve Washingtonu, ptá se Telička

Americká administrativa kolem prezidenta Donalda Trumpa se rozhodla snížit status diplomatů EU. Navíc to vypadá, že tak učinila, aniž by o tom informovala zástupce EU či samotné diplomaty ve Washingtonu. Ti tak museli sami žádat o vysvětlení. „Vzhledem k nejasnostem kolem této situace jsem se rozhodl obrátit na Komisi s několika otázkami. Odpovědi na ně by měly tuto záležitost, jak věřím, alespoň částečně ozřejmit,“ vysvětlil Pavel Telička.

Zatímco v roce 2016 povýšil dřívější prezident Barack Obama status delegace Evropské unie z mezinárodní organizace na národní stát, na konci roku 2018 došlo opět k sestupu na původní místo. „Za problematické pokládám nejen samotné snížení statusu, ale také fakt, že to zatím vypadá, že k tomuto kroku americká administrativa přistoupila, aniž by o tom informoval zastupitele EU,“ reagoval Telička na situaci, kdy museli diplomaté EU sami žádat o vysvětlení. Následně měli dostat odpověď, že je americká strana na tuto skutečnost zapomněla upozornit.

Vzhledem k tomu, že Telička nebere toto jednání na lehkou váhu, i protože Spojené státy představují pro EU důležitého partnera, rozhodl se položit v této souvislosti otázky vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federice Mogherini. „Od zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem zažívají vztahy mezi EU a USA náročné časy. Jedním z nich bylo právě snížení statusu delegace EU ve Washingtonu,“ vysvětluje v úvodu otázek místopředseda Evropského parlamentu.

Vzhledem ke znepokojivým informacím, která přinesla média, chce především vědět, zda byla Evropská komise formálně informována o této záležitosti, a jestliže ano, tak kdy přesně. „Jaké kroky dosud učinila Mogherini a Evropská služba pro vnější činnost v této záležitostí a jaký byl jejich výsledek,“ ptá se dál Telička, „jaké jsou důsledky tohoto rozhodnutí americké administrativy, kterých si je dosud vysoká představitelka vědoma?“

Rozhodnutí snížit status diplomatů EU bylo zřejmě přijato na konci října či na počátku listopadu, avšak nebylo příliš medializováno a šířeno. Důsledkem tohoto kroku může být mimo jiné to, že diplomaté EU ve Washingtonu nebudou tak často zváni na akce na vysoké úrovni. Projevilo se to ale i 5. prosince na pohřbu dřívějšího amerického prezidenta George Bushe staršího. Zástupce EU byl vyzván jako jeden z posledních, aby uctil jeho památku.

Sdílet