Za jakých podmínek může členský stát zintenzivnit hraniční kontroly? Telička řešil s Komisí hranici mezi Českem a Bavorskem

Když minulý rok zintenzivnila bavorská pohraniční policie kontroly na hranicích mezi Českou republikou a Německem, rozhodl se místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička nastavit v otázkách adresovaných Evropské komisi otázku respektování Schengenského hraničního kodexu. Přestože se ptal hned dvakrát, odpovědi dostal jen abstraktní.

Intenzivnější kontroly na hranicích se dotkly i českých řidičů, kteří vyjíždějí za hranice kvůli nákupům, dovolené či práci. Článek 25 Schengenského hraničního kodexu přitom říká, že ke znovuzavedení ochrany vnějších hranic může výjimečně dojít, jen pokud je to nezbytné v případě závažné hrozby pro veřejný pořádek nebo vnitřní bezpečnost. Jednat se má především o ochranu před teroristickými činy či hrozbami organizované trestné činnosti. Migrace, o které se hovořilo jako o jednom z důvodu těchto kontrol, by podle ustanovení neměla být sama o sobě považována za takovouto hrozbu.

Pavel Telička se proto obrátil na Komisi s otázkami k písemnému zodpovězení, prostřednictvím nichž chtěl zjistit, zda si Komise myslí, že jsou kroky Německa v souladu se Schengenským hraničním kodexem, a jestli zintenzivnění kontrol sleduje. „Bohužel jsem s odpovědí, kterou jsem od Komise obdržel, nemohl být spokojený,“ reagoval Telička, „Komise mě odkázala na své doporučení o přiměřených policejních kontrolách a policejní spolupráci v schengenském prostoru, které vyzvalo členské státy k tomu, aby účinně využívaly stávající policejní pravomoci podle vnitrostátního práva a v případě závažné hrozby pro vnitřní bezpečnost nebo veřejný pořádek upřednostnily policejní kontroly před dočasným znovuzavedením kontrol na vnitřních hranicích.“

„Od počátku přitom upozorňuji na to, že podle mého názoru současná situace neodpovídá závažné hrozbě pro vnitřní bezpečnost nebo veřejný pořádek,“ dodal. Podle bavorského ministra vnitra Joachima Herrmanna měl být důvodem zintenzivnění kontrol zvyšující se počet nelegálně přicházejících migrantů přes hranici s Českou republikou. Čísla českých úřadů přitom ukazovala něco zcela jiného. Tehdejší dočasný ministr zahraničí Jan Hamáček prohlásil, že nelegální migrace přes Česko naopak klesá a jedná se jen o několik jednotlivců, kteří přes naše území tranzitují do Německa.

„Mám tomu tedy rozumět tak, že některé členské státy EU v současné době čelí závažné hrozbě pro vnitřní bezpečnost nebo veřejný pořádek,“ ptal se Telička v doplňujících otázkách, které poslal Komisi jako reakci na její odpovědi, „mohla by Komise tyto hrozby konkrétně specifikovat? A v případě, že členské státy takové hrozbě nečelí, jak je možné, že Komise konstatuje, že probíhající kontroly bavorské policie vůči českým občanům jsou v souladu s tímto doporučením?“

Ani na tyto otázky však nenabídla Komise konkrétní odpovědi. Konstatovala jen, že je na členských státech, aby posoudily existenci závažné hrozby pro jejich vnitřní bezpečnost nebo veřejný pořádek a zvážily vhodná opatření k jejich řešení. „Tento přístup považuji za poměrně problematický. Členské státy si tak mohou zintenzivňovat kontroly de facto tak, jak se jim zlíbí, aniž by musely přinášet důkazy o tom, že došlo k situaci, která by mohla být pro daný členský stát vážnou hrozbou,“ vysvětlil Telička, „ostatně tak tomu bylo pravděpodobně i při zintenzivnění kontrol na hranicích mezi Českem a Německem.“

Sdílet