Evropský parlament na minutu utichl. Europoslanci vzdali hold obětem holocaustu

Evropský parlament na svém druhém lednovém plenárním zasedání uspořádal slavnostní setkání k připomenutí Mezinárodního dne památky obětí holocaustu. Na plénu mj. promluvil předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani. Slavnostního aktu se zúčastnila Charlotte Knoblochová, která je předsedkyní Ústřední rady židů v Německu. Po jejím proslovu europoslanci uctili památku všech obětí minutou ticha. „Kdybychom chtěli věnovat minutu ticha každé oběti holocaustu, museli bychom mlčet více než jedenáct let,“ připomenul Tajani.

Nejen židé, ale také Romové ani homosexuálové neunikli barbarské mašinerii německých vyhlazovaných táborů. I těm patřila vzpomínková akce Evropského parlamentu. „Pro mě byla vzpomínková akce velmi silným emočním momentem dílem umocněným tím, že se v průběhu na plátno promítaly kresby dětí z Terezína, které nepřežily. Tím spíše, že každé třetí jméno bylo české,“ řekl k pietě místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička.

Podle Teličky byla připomínka nejen symbolickým gestem, ale taktéž důkazem, že si evropské národy uvědomují i odvrácenou tvář vlastní historie. „Věřím proto, že nejenom Evropský parlament, ale celá EU bude vždy stát na straně těch, kteří jsou pronásledování. Aby navíc dostála svým závazkům, musí tvořit multilaterální místo pro setkávání a střetávání různých idejí, názorů a pohledů na svět,“ zdůraznil Telička. Podle něho je navíc důležité, aby tváří v tvář sílícímu populismu neutichla ta část společnosti, která zastává otevřenost, toleranci a solidaritu. „Pokud bude mlčet, hrozí, že se promlčíme k nové formě totalitarismu,“ varoval Telička.

„Nesmíme dovolit, aby se terčem nenávisti staly jakékoliv náboženské nebo etnické minoritní skupiny v Unii nebo mimo ni. I proto si vůbec poprvé Evropský parlament na svém plenárním zasedání takto významný den připomíná. Nechceme zapomenout a věřím, že světu vysíláme jasným signál, že chceme neúnavně bojovat proti jakékoliv formě diskriminace a antisemitismu,“ zdůraznil navíc na úvod své řeči Tajani a dodal, že vzpomínka na holocaust musí zůstat živým mementem.

Po jeho proslovu si vzala slovo Knoblochová, která v průběhu své řeči upozornila na sílící antisemitismus, který se šíří Evropou. „Krátce po druhé světové válce jsem si nedokázala představit, že evropské státy najdou politickou sílu k překonání nepřátelství. Kdo by si také tehdy dokázal přestavil, že se znovu například obnoví život židovských obcí v Německu. To, co se ale doposud jevilo jako samozřejmost, samozřejmostí není. V současné době je již zcela jasné, že mírové poválečné uspořádání Evropy je ohroženo,“  řekla Knoblochová a doplnila, že život židů je bohužel dnes v Evropě možný pouze s policejní ochranou.

Na sílící vlnu antisemitismu v posledních letech upozorňují nejen židovské obce po celé Evropě, ale také neziskové organizace. Z nedávného průzkumu, který zveřejnila Evropská komise v prosinci minulého roku vyplynulo, že hněv frustrované části evropské společnosti se mění na nenávist vůči židovské komunitě.

Téměř třetina evropských židů se proto raději vyhýbá účasti na událostech nebo návštěvě židovských míst, protože se necítí dostatečně v bezpečí. Devět z deseti židů se následně domnívalo, že v Evropě za poslední léta vzrostly projevy antisemitismu. S nejčastějšími projevy antisemitismu se poté lze setkat na internetu.

Podobné obavy následně vedou k poklesu židovské populace v Evropě. Nejvíce židů aktuálně žije ve Francii. Tamní komunita čítala v roce 2002 přibližně 500 tisíc členů, v roce 2017 to však bylo pouze 456 tisíc. Židé postupně opouštějí Francii zejména kvůli zločinům z nenávisti tzv. hate crimes. 

Sdílet