Parlament znovu debatoval nad současným stavem demokracie v Maďarsku, situace se podle některých europoslanců stále zhoršuje

Evropský parlament se na svém druhém lednovém plenárním zasedání znovu zabýval vládou práva v Maďarsku. Europoslanci debatovali nad vývojem situace od poslední rozpravy ze září minulého roku. Právě v září Parlament odsouhlasil, aby Komise s Maďarskem zahájila řízení z důvodu vážného ohrožení unijních hodnot. Někteří z řečníků vyjádřili obavu, že se situace v oblasti práva ještě více zhoršila.

Na půdu Evropského parlamentu se po několika měsících znovu vrátilo téma Maďarska. Podle místopředsedy Evropské komise Franse Timmermanse Komise souhlasí s řadou obav, zejména pokud jde o záležitosti lidských práv, zásahů do nezávislosti soudnictví nebo způsobu, jakým stát nakládá s romským etnikem. Za bezprecedentní europoslanci označili i zásahy do fungování vysokých škol. Podle Timmermanse je znepokojivé, že k něčemu takovému může dojít v Evropské unii i navzdory tomu, že Komise poslala do Budapešti několik připomínek včetně varování.

Podle Pavla Teličky včerejší debata na plenárním zasedání jasně ukázala, že problémy Maďarska nelze okleštit pouze na téma migrace. „Myslím, že velmi důležité je v této souvislosti například zmínit zásahy do mediálního systému s cílem co nejvíce kontrolovat a ovlivnit činnost médií vládnoucí stranou,“ řekl Telička. Maďarsko v nedávné době přistoupilo k tzv. fúzi více než 450 mediálních redakcí do jednoho velkého mediálního holdingu, jehož činnost spadá přímo pod kontrolu rady. Členové této dozorčí rady jsou přitom v úzkém kontaktu právě s vládnoucí stranou FIDEZS prezidenta Viktora Orbána. „Obávám se, že taková fúze představuje velký zásah do nezávislosti médií a konec mediální plurality v Maďarsku,“ doplnil Telička.

Postupně zesílily i aktivity namířené proti finančníkovi Georgi Sorosovi. Ten se nakonec rozhodnul přestěhovat sídlo své univerzity z Budapešti do Vídně. Maďarská vláda dále omezuje právo na získání azylu a stupňuje tlak na neziskové a nevládní organizace. V zemi taktéž vzrostly antisemitské nálady. Komise proto dále situaci monitoruje a zjišťuje, zdali jsou maďarské zákony slučitelné s evropským právem.

Problém taktéž představují vládní zásahy do maďarské justice včetně reorganizace státního zastupitelství a nového systému fungování správních soudů. Rostou tak obavy nad nezávislosti maďarské justice. I přes tato fakta se přítomni maďarští poslanci snažili diskuzi znovu stočit na téma migrace. Činnost Parlamentu někteří poslanci označili za účelovou a protimaďarskou s cílem donutit vládu, aby se podvolila tlaku Bruselu a legalizovala nelegální migraci do Evropy. „Bohužel se ukázalo, že když dojdou fakta a pádné argumenty, nastupují dezinformace a konspirační teorie. Cílem těchto debat není účelově poškodit Maďarsko, ale dostat maďarské politiky ke společnému jednání. Evropský parlament skutečně nemá zapotřebí zneužívat Maďarsko pro kampaň před blížícími se volbami, jak se nás snaží neustále přesvědčit někteří maďarští poslanci,“ doplnil Telička.

Sdílet