Mělo by se politické spektrum uzavřít, aby nedocházelo k tříštění sil? Reakce na komentáře o fragmentaci politického spektra

Včera jsme zahájili proces založení nového hnutí Hlas. Čekali jsme jak pozitivní, tak negativní reakce a k těm také došlo. Vzhledem k tomu, že se velké množství z nich týkalo toho, že fragmentujeme politickou scénu a pomáháme tím stranám, jako jsou ANO, SPD a KSČM, rád bych tuto situaci objasnil.

Mám těmto reakcím rozumět tak, že by se mělo politické spektrum pro nové projekty uzavřít, aby nedošlo k fragmentaci a tříštění proevropských sil, a to bez ohledu na to, jaké kdo má priority, podporu a výsledky? Tím by se zabránilo vzniku jakéhokoliv politického startupu, který by se mohl postupem času stát pevnou a silnou středopravicovou silou. Menší středopravicové strany, které máme založením nového hnutí ohrožovat, měly již několikrát možnost dokázat, že umí oslovit voliče, jejich europoslanci se v EP výrazně prosadit a dospět k užší spolupráci nebo dokonce integraci. Každý soudný člověk si stav v tomto směru může vyhodnotit, nicméně, nedá se říct, že je jakkoliv dobrý či dokonce vynikající. A za to těžko může Hlas.   

Dlouhodobě se ukazuje, že spolupráce mezi těmito subjekty je vice než obtížná. Nejprve ztroskotala spolupráce mezi KDU-ČSL a STAN. Nyní není jasné, jestli se TOP 09 připojí ke koalici Starostů se Zelenými a několika dalšími minoritními politickými stranami. Zamýšlený demokratický blok, jehož jsem byl sám fanouškem, také nevznikl. Je tedy nesmysl svádět tříštění hlasů jen na ty, kteří zakládají nové platformy a chtějí s touto situací něco dělat a zároveň do politiky přivést nové osobnosti, které buď stávající strany neoslovují, nebo jejich vnitrostranickými filtry neprochází. Jak vyplývá z výše zmíněného, etablované strany se do spolupráce zrovna nehrnou.

Pravdou není ani to, že jsme jen další proevropskou stranou, která se od těch ostatních neodlišuje ničím jiným, než lidmi. Lišíme se ale daleko více, a to nejen programově, ale také příslušností k frakci, akcenty, skutečnými výsledky naší práce i pozicemi v EU. Jsme otevření a připravení ke spolupráci. Dovedl jsem si dokonce představit, že bych jednu nebo dvě strany podpořil a sám nekandidoval.  Nicméně, v posledních měsících bylo spíše znát negativní vymezování se vůči europoslancům Hlas. Tuto pozici respektujeme, všechny strany na to mají právo. Ale pak buďme v komentářích korektní a otevřenější pluralitě a politické konkurenci.

Jsem přesvědčený, že tady prostor pro nové hnutí je. Jak ukazují průzkumy veřejného mínění, které jsem si nechával dělat, až polovina Čechů cítí, že stávající politické strany dostatečně nereprezentují jejich názory. Hlas tak nemusí být jen soupeřem ostatním stranám, ale i ‚doplněním nabídky‘ pro ty, kteří se nejsou schopni se žádnou stávající politickou silou ztotožnit, a proto k volbám nechodí, nebo volí jen to nejmenší zlo.

Nezakládáme hnutí jen pro evropské volby. Chceme nabídnout voličům platformu, která se stane součástí české domácí scény. Nenechme si tedy namluvit, že nová hnutí nebo politické strany nemohou nic změnit. Pokud nenabídneme místo novým a inovativním projektům, nemůžeme se vyvíjet dál. A současná česká politická scéna si resuscitaci zaslouží, ba dokonce ji i nutně potřebuje.

Sdílet