Čínské technologické firmy v Unii jako hrozba? Evropský parlament debatoval nad možnými riziky

Evropský parlament se na svém pravidelném únorovém plenárním zasedání zabýval tématem bezpečnostních hrozeb ve vztahu s technologickou přítomností Číny v EU. Europoslanci debatovali nad mírou bezpečnostních rizik, které plynou z aktivit čínských technologických firem a s jejich zapojením do budování digitální infrastruktury. Podle místopředsedy Evropského parlamentu Pavla Teličky je dobře, že se tímto problémem Parlament zabývá, nicméně je důležité, abychom se posunuli od obecných prohlášení ke konkrétním návrhům, jak na situaci pružně a efektivně reagovat.

Mohou čínské technologické firmy představovat hrozbu pro kybernetickou bezpečnost Unie, a pokud ano, jak velkou? To byla hlavní otázka, o které v úterý večer debatovali europoslanci. „Škoda, že tato problematika nevyvolala větší zájem dříve, a to nejen na půdě Parlamentu, ale také v Radě. Pamatuji si, jak složité bylo přesvědčit členské státy k dílčímu posunu v této věci,“ řekl na plenárním shromáždění za frakci ALDE Pavel Telička, který je zároveň zpravodajem pro kybernetickou bezpečnost.

Největší obavy aktuálně budí aktivity zejména dvou čínských technologických firem a to Huawei a ZTE. Západní vlády firmy podezírají, že by v případě potřeby mohly své aktivity podřídit čínské vládě a tím ohrozit národní bezpečnost i bezpečnost uživatelů. Austrálie, Kanada i USA proto čínským firmám znemožnily podílet se na budování klíčové 5G infrastruktury. Na bezpečnostní rizika v tuzemsku následně upozornil i Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). „Oceňuji, že v ČR máme již vybudovanou potřebnou institucionální strukturu, která dohlíží na bezpečnost v kyberprostoru. To, co ale skutečně pokulhává, je uvědomění si konkrétních bezpečnostních rizik, která před námi stojí. Nelze debatu redukovat pouze na záležitost špionáže, ten problém bude v budoucnosti daleko hlubší,“ doplnil Telička.

Jedním z nástrojů, jak těmto rizikům čelit, je skrze agenturu ENISA. Díky Evropskému parlamentu byl agentuře zdvojnásobený rozpočet. V blízké budoucnosti by tak agentura měla vydávat certifikace, které by měly klientům říci, jak je daná služba zabezpečená pro případ kyberútoků, špionáže či proti krádeži osobních dat. To je však ale první krok. Důležité také je přesvědčit politiky jednotlivých unijních zemí o důležitosti této problematiky. „Je škoda, že někteří čeští politici mají neustále potřebu zpochybňovat a zastírat možná rizika, které čínské technologické firmy v Evropě představují,“ řekl Telička.

Podle Teličky je následně důležité, aby se Unie ani jednotlivé členské státy nenechaly zastrašit a vydírat čínskou stranou. „Musí zde platit jasná pravidla. Ten, kdo chce na evropském trhu podnikat, ten se musí řídit našimi pravidly,“ dodal Telička. Obavu v této souvislosti budí zejména zákon, který nařizuje čínským státním i soukromým firmám spolupracovat s čínskými tajnými službami. V případě potřeby by se tak soukromá a citlivá data mohla dostat až k vrcholným čínským státním orgánům. „I to je důvod, proč by členské státy i Unie jako taková měla být nanejvýš ostražitá, zvláště pokud se jedná o tak citlivou problematiku jako je ochrana osobních dat, citlivých a tajných informací a zejména pokud jde o budování 5G sítě, která se v brzké době stane klíčovou infrastrukturou pro robotizaci a digitalizaci našich ekonomik,“ doplnil závěrem Telička.

 

Sdílet