Saudská Arábie musí zlepšit práva žen a skoncovat se systémem mužského poručnictví, vyzval Evropský parlament

V Saudské Arábii jsou ženy stále občany druhé kategorie. A to i přesto, že korunní princ Mohammed bin Salmán sliboval liberální reformy. Království navíc stále nepřiměřeně zasahuje proti aktivistům, novinářům i právníkům, kteří bojují za dodržování základních lidských práv. „V Saudské Arábii se uskuteční nejvíce poprav na světě. Trest smrti navíc autority ukládají i za činy, jako je cizoložství či vzdání se víry,“ upozornil Pavel Telička.

Když v červnu minulého roku Saudská Arábie povolila ženám řídit auta, byl cítit ve vzduchu závan naděje. V rámci reforem mohly začít ženy navštěvovat fotbalové stadiony i kina a pracovat na pozicích, které byly dříve jen čistě mužské. Nicméně Saudky jsou stále občany druhé kategorie, pro něž zůstává politický a ekonomický systém v zemi vysoce diskriminační.

„Saudské ženy nemají ani nejzákladnější kontrolu nad svým životem, a to především kvůli systému mužského poručnictví,“ vysvětlil Telička, „ženy se bez povolení manžela nebo mužského příbuzného nemohou provdat ani rozvést, studovat, pracovat či cestovat. Potřebují ho rovněž k přístupu ke zdravotnických či právním službám. Lidská práva přitom patří všem a jejich dodržování je univerzální. Bez ohledu na to, jestli jste muž nebo žena.“

Saudská Arábie tak třeba před pár týdny přijala zákon, který stanovuje, že se musí ženy o rozvodu dozvědět pomocí SMS. Mnoho žen totiž do té doby nemělo ani ponětí, že se s nimi jejich manžel rozvedl. To však řeší jen nepatrnou část problému. Muži se stále mohou se ženami rozvádět téměř samovolně bez jejich souhlasu. Ženy o probíhajícím řízení většinou ani nevědí. Samotná žena může pak rozvodu dosáhnout ve skutečně minimálním množství případů.

V rezoluci, na níž se podílel také Pavel Telička, odsoudil Evropský parlament rovněž vládní službu, která umožňuje mužským poručníkům sledovat ženy – zejména to, kdy a jakým způsobem překračují hranice Saúdské Arábie. Mohou díky ní dostávat SMS v reálném čase o jejich cestě. Europoslanci zaměřili pozornost rovněž na nedostatečně ohlašované a málo zdokumentované násilí proti ženám. „Rezoluce vyzývá mimo jiné k přijetí komplexní legislativy, která by definovala a kriminalizovala všechny formy násilí na ženách, především mrzačení ženských pohlavních orgánů, znásilnění, včetně znásilnění v manželství, sexuálních útoků a sexuálního obtěžování,“ upřesnil Telička, „jsme rovněž velmi znepokojeni zprávami o dětských manželstvích.“

Telička s několika dalšími europoslanci upozornil v rezoluci rovněž na problematickou situaci aktivistů a obránců dodržování základních lidských práv. Mezi nimi jsou i ti, kteří obhajují práva žen a ve známost vešli právě kampaní za zrušení zákazu řízení. Nejen tito lidé jsou zatýkáni a drženi ve vězení bez jakýchkoliv obvinění. Hodnověrné zprávy navíc přináší informace o tom, že vyšetřovatelé vězněné mučí, sexuálně je zneužívají a obecně s nimi špatně zacházejí.

Mnoho z nich navíc čelí také možnému trestu smrti. Saudská Arábie má totiž vůbec největší číslo prováděných poprav. V letech od 2014 do 2017 jich saudské autority provedly ročně průměrně minimálně 126. A to i za nenásilné činy, jako jsou pašování drog, zrada či cizoložství. „Evropský parlament vyzval saudské autority k okamžitému a bezpodmínečnému propuštění aktivistů a dalších, kteří pouze využívali své právo na svobodu projevu,“ dodal Telička, „rovněž musí dojít k okamžitému pozastavení trestů smrti, což je prvním krokem k jeho úplnému zrušení.“

Rezoluce byla přijata 517 europoslanci. Pro hlasoval i Pavel Telička. Proti bylo 10 poslanců, 70 se hlasování zdrželo.

Sdílet