Jak se bude létat mezi Británií a EU v případě tvrdého brexitu? Parlament, Komise i Rada dospěly ke shodě u důležitého nařízení

Za jakých podmínek se bude létat mezi Evropskou unií a Velkou Británií v případě brexitu bez dohody? Na první pohled může tato otázka vypadat poněkud banálně, na ten druhý se ale jedná o závažný problém, který by mohl přinést v případě nepřipravenosti vážné komplikace v letecké dopravě. Mezi evropskými institucemi nyní vznikla provizorní dohoda, která leteckou konektivitu zajistí i po tvrdém brexitu. Jejím zpravodajem je Pavel Telička.

S blížícím se termínem brexitu se zdá, že se vnitropolitická situace ve Velké Británii stále zhoršuje. Proto je varianta takzvaného tvrdého brexitu nyní mnohem pravděpodobnější, než se mohlo zdát před pár měsíci. Evropská unie se na tuto situaci intenzivně připravuje. Jedním z jejích cílů je zajištění letecké konektivity i po 29. březnu. Po brexitu totiž přestane pro Velkou Británii platit nařízení o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb, podle něhož se nyní v EU lítá. A příprava nové letecké dohody rozhodně není záležitostí pár dnů. Pro laika přitom nemusí být na první pohled zřejmé, jak složité je zajištění provozu letecké dopravy a přitom nejde o žádnou zbytečnou byrokracii.

Proto Evropská komise navrhla nařízení, které má zajistit, aby mohli v přechodném období britští letečtí dopravci pokračovat v přeletech i technických přestávkách na území EU a naopak. Zpravodajem tohoto nařízení je místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička. Z této pozice zpracoval řadu pozměňovacích návrhů, vyjednal pro ně nezbytnou politickou podporu napříč politickým spektrem EP, jednal s představiteli byznysu a vlád členských států a předsedal trialogu, tedy závěrečné fázi legislativního procesu, který v úterý 19. února rozhodl o provizorní dohodě mezi Evropským parlamentem, Komisí a Radou. Závěrečné hlasování EP v březnu by mělo být již jen formalitou.

„Přijmutí tohoto opatření je nezbytně nutné pro to, abychom předešli vážnému narušení leteckého propojení, které by mohlo mít nepříjemné důsledky jak pro cestující, tak pro společnosti využívající letadla pro přemísťování nákladu,“ vysvětlil Telička naléhavost nařízení. Dosažená dohoda vzešlá z trialogu by zajistila leteckým společnostem licencovaným ve Velké Británii, aby mohly poskytovat základní leteckou dopravu mezi britskými ostrovy a EU. „Tato práva budou samozřejmě podmíněna totožnými právy rovněž pro letecké dopravce z EU,“ upřesnil Telička.

„Výsledek trialogu považuji za úspěch. Po několika hodinách jednání jsme dospěli ke konečnému znění nařízení, které přináší mnohem lepší, liberálnější a vůči cestujícím vstřícnější podmínky, než navrhovala ve svém původním textu Komise,“ vysvětlil Telička, „jsem také rád, že se ustoupilo od omezení kapacity, kterou by mohli dopravci mezi EU a Velkou Británií využívat. Poptávka po leteckých spojeních roste, proto je nesmysl tyto spoje nějak zastropovat. Jak by k tomu přišli ti, kteří mají již koupenou letenku, ale jejich spoj by se už nevešel pod stanovenou hranici?“

Konečné znění nařízení musí nyní ještě formálně schválit Evropský parlament a Rada. Platit by mělo začít v případě, že by na konci března skutečně došlo k brexitu bez dohody

Sdílet