Na rychle se vyvíjející situaci ve Venezuele musíme umět pružně reagovat, říká Telička a interpeluje Komisi

Situace ve Venezuele se neustále vyostřuje. Politická krize přerostla v ozbrojený konflikt, během něhož byly zraněny stovky příznivců opozice. Hlášeny jsou i ztráty na životech. Když do země přiletěla delegace europoslanců, venezuelská vláda jim nedovolila vstup do země. K řešení této politické a ekonomické krize byla vytvořena mezinárodní kontaktní skupina. Jak můžeme hodnotit její dosavadní působení?

Na žádost Evropského parlamentu ustanovila 7. února Evropská služba pro vnější činnost mezinárodní kontaktní skupinu, jejímž cílem je řešení politické a humanitární krize ve Venezuele, a to nikoliv intervencí, ale prostřednictvím dialogu mezi oběma tábory. Na svém prvním zasedání uvedla skupina, kterou zaštiťuje Evropská unie, Mexiko a Uruguay, že její výsledky budou přezkoumány po 90 dnech od jejího založení.

„Od té doby se však ve Venezuele událo mnoho věcí. Pokračující krize přerostla v ozbrojený konflikt na hranicích, kde diktátorský vůdce Nicolás Maduro s pomocí armády odmítá do země vpustit humanitární pomoc. Výjimkou není střelba do lidí či zákroky se slzným plynem. Objevují se zprávy o najíždění motorek do lidí,“ vysvětluje místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička, „když do Venezuely v neděli 17. února přiletěla delegace europoslanců, která měla zkoumat situaci v zemi, venezuelská vláda jim nedovolila vstup do země. Do Venezuely přitom dorazili na pozvání Juana Guaidóa, kterého Evropský parlament uznal jako prozatímní hlavu státu.“

Vzhledem ke kritické a nadále se vyostřující situaci ve Venezuele se Pavel Telička rozhodl interpelovat v této souvislosti Evropskou komisi. A to právě ve věci mezinárodní kontaktní skupiny. „Dle mého názoru by mělo k vyhodnocování působení kontaktní skupiny docházet průběžně. Události ve Venezuele se skutečně rychle vyvíjí a na to bychom měli pružně reagovat. Období 90 dní pokládám za příliš dlouhé, než abychom byli schopní odpovídat na dynamiku v zemi,“ vysvětluje důvod zaslání otázek Komisi místopředseda Evropského parlamentu.

Telička se v nich ptal na to, jak hodnotí Evropská služba pro vnější činnost dosavadní působení kontaktní skupiny a zda byla kontaktní skupina nějak zapojena do incidentu kolem europoslanců nevpuštěných do Venezuely. Rovněž ho zajímá, za jakých podmínek by bylo možné přehodnotit periodu 90 dní pro vyhodnocení funkčnosti a výsledků skupiny.

Pavel Telička situaci ve Venezuele sleduje dlouhodobě a byl jedním z těch, kteří prosazovali podporu Juana Guaidóa jako prozatímního venezuelského prezidenta. „Prezidentské volby, které se uskutečnily v květnu 2018 a na jejichž zásadě se stal Nicolás Maduro opakovaně prezidentem země, byly v rozporu s mezinárodními standardy. Nerespektovaly zásady politického pluralismu, demokracie, transparentnosti ani právního státu. I proto jejich výsledky nerespektovala jak EU, tak další demokratické státy,“ řekl Telička, „právě svobodné volby, které by tyto podmínky splňovaly, jsou prvním krokem k demokratizaci režimu. A k nim by měl Guaidó zemi dovést.“

Sdílet