Evropská unie nemůže uznat legitimitu kubánského referenda. Docházelo během něj k porušování občanských i politických práv

Kubánci si v neděli 24. února v referendu odhlasovali znění nové ústavy, která má nahradit text z roku 1976. Ta sice přináší několik ekonomických reforem, nicméně stále v ní přetrvává vůdčí role komunistické strany, jejímž členem je rovněž Miguel Díaz-Canel, současný prezident. „Evropská unie by neměla výsledky hlasování uznat. Proces referenda již od svého vyhlášení postrádal dodržování základních občanských i politických práv,“ reagoval Pavel Telička. 

Kubánské autority totiž od počátku systematicky potlačovaly alternativní hlasy, které byly proti přijetí nové ústavy. Nezákonně zakročovaly proti občanským společnostem a organizacím, které chtěly v kampani vystupovat proti. Kromě toho, že nový ústavní pořádek uznává soukromé vlastnictví a právo na obhájce a presumpci neviny, totiž nepřináší žádná opatření, která by vedla k demokratizaci země. „Nová ústava nadále upevňuje pozici komunistické strany, nijak tedy nepřispívá k demokratizaci režimu,“ vysvětlil místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička. 

Telička se situací na Kubě dlouhodobě zabývá. Pravidelně se schází se zástupci kubánské opozice a účastní se akcí s disidenty. Byl také jedním z hlavních iniciátorů rezoluce, kterou přijal Evropský parlament v listopadu minulého roku. V ní upozorňuje na tristní situaci ohledně dodržování lidských práv a základních svobod na Kubě i na nelegitimitu procesu státního referenda. Již tehdy totiž existovaly silné pochybnosti o legitimitě výsledků. V nedělí 24. února nakonec pro přijetí nové ústavy hlasovalo 86 procent voličů, 700 tisíc Kubánců bylo proti. 

„Celý proces referenda postrádal dodržování základních lidských práv. Docházelo k násilnému potlačování alternativních názorů a o svobodném a demokratickém hlasování tudíž nemůže být řeč,“ řekl Telička, „přijatá ústava nepřináší politický pluralismus. Místo toho opět potvrzuje nadřazenost jedné strany, která má dále kontrolovat všechny sféry společnosti i stát jako celek.“ Bohužel přijatý text nepřiznává politická práva všem, ale jen těm, kteří podporují nebo jsou členy komunistické strany. 

„Vzhledem k výše zmiňovaným skutečnostem nesmí vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogherini uznat legitimitu výsledků kubánského referenda,“ dodal Telička, „rovněž musíme odsoudit svévolné zatýkání a útoky proti opozici. EU musí dodržovat a prosazovat hodnoty, které jsou jejími základními pilíři.“ 

Sdílet