Lepší ochrana EU před kybernetickými hrozbami? Evropský parlament schválil klíčovou legislativu

Posílení role Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací (ENISA) a vytvoření celoevropského certifikačního rámce. To požaduje regulace o kybernetické bezpečnosti, jejíž znění v úterý 12. března odhlasoval jasnou většinou Evropský parlament. Stínovým zpravodajem návrhu byl Pavel Telička, který vystoupil i během pondělní rozpravy. 

„Nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že jsou kybernetické útoky vysoko na seznamu obav, které trápí a ohrožují naši veřejnost. A oprávněně. I dnes jsme stále zranitelní vůči útokům, jež mohou vést k únikům dat a dalším vážným záležitostem,“ vysvětlil během své řeči na plénu místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička. Upozornil tak mimo jiné na současnou kauzu kolem společnosti Huawei či na stále častější problémy s únikem soukromých dat. „Zítra už to však mohou být i útoky na naši bezpečnost, zdraví a na naše životy,“ dodal.

Text, který přijala naprostá většina všech europoslanců, obsahuje dvě části. První výrazně posiluje agenturu ENISA, druhá přichází s vytvořením celoevropského certifikačního rámce, jenž bude ověřovat, zda konkrétní technologie neobsahuje žádnou známou zranitelnost a zda splňuje veškeré mezinárodní standardy. Zákazníci tak budou mít větší přehled o tom, zda je výrobek, který se chystají koupit, bezpečný. Více informací o obou částech legislativy je dostupných zde

Podle Teličky je jedním z prvních úkolů, na který by se měla ENISA zaměřit, návrh certifikačního schématu pro 5G sítě. „Je to výzva o to naléhavější, že již brzy budou spuštěny 5G sítě, které prostor pro kybernetické útoky opět rozšíří. A musíme se proto snažit těmto rizikům co nejlépe předcházet,“ uvedl Telička, který ze své pozice stínového zpravodaje prosazoval trvalý a silný mandát pro agenturu a posílení její role právě v rámci certifikací. To se nakonec podařilo.

„Samozřejmě můžeme debatovat o tom, zda je přijatá legislativa dostatečná. Nicméně se jedná o ten nejlepší výsledek, kterého jsme byli schopni při jednání s Radou docílit,“ řekl Telička, „ocenil bych, kdyby některé členské státy lépe porozuměly tomu, že jsme jen tak silní, jak je ten nejslabší článek Evropské unie. I proto je přijetí tohoto řešení na evropské úrovni základním krokem ke kybernetické bezpečnosti.“

Telička zároveň upozorňuje, že je přijatá regulace jen jakýmsi zárodkem, který se bude ještě dlouho vyvíjet. „Výsledek je to však slibný, o čemž svědčí i podpora velkého množství europoslanců, kteří hlasovali pro přijetí námi vypracovaného návrhu. Jedná se o dobrý začátek, na němž se dá dále stavět,“ dodal.

Sdílet