Parlament chce více chránit evropské aerolinie před nekalými praktikami aerolinek ze třetích zemí

Evropský parlament se na svém březnovém plenárním zasedání zabýval ochranou hospodářské soutěže v letecké dopravě. Právě kvůli své důležitosti musí být letecká doprava v Evropě nejenom konkurenceschopná, ale taktéž chráněná před nekalými praktikami konkurence aerolinek ze třetích zemí. Evropská unie proto podle Parlamentu musí přijmout nová opatření, a to nejenom jako formu obrany proti dumpingovým cenám některých státem spolufinancovaných aerolinek.

Otevřená a férová soutěž je základním předpokladem pro fungující mezinárodní leteckou přepravu. Zatímco se Evropská unie snaží nastavit rovné podmínky pro evropské dopravce, problémy mezitím přicházejí ze třetích zemí. A právě tato konkurence mnohdy pro evropské aerolinky představuje existenční i existencionální hrozbu. Lufthansa a další velké evropské společnosti poslední roky poukazují na fakt, že nejčastěji asijské aerolinky zneužívají své postavení na trhu k likvidaci konkurence.

Dle některých tvrzení, hongkongské, singapurské aerolinie, ale taktéž dopravci ze zemí Perského zálivu, se často při svém fungování spoléhají na štědré státní příspěvky a dotace, nebo dostávají zásoby paliva zdarma, nebo jsou firmy oproštěny od letištních poplatků. To jim následně umožňuje létat za dumpingové ceny. Právě tato forma nekalé konkurence představuje pro evropské dopravce v posledních letech velkou výzvu. 

Evropský parlament proto ve středu projednal návrh nařízení o ochraně hospodářské soutěže v letecké dopravě, který by měl vládám členských států i aerolinkám samotným umožnit podávat stížnosti Komisi. Komise by přitom měla možnost přistoupit k provizorním nápravným opatřením tak, aby předešla nezvratným škodám, které by nekalá soutěž mohla způsobit evropským dopravcům. Podle místopředsedy Evropského parlamentu Pavla Teličky se připravený návrh řídí třemi klíčovými principy – efektivitou, komplementaritou a dialogem

„Snažili jsme se zefektivnit celý postup tak, aby se předešlo finančním ztrátám. Komise již nebude muset čekat, až budou evropští letečtí dopravci postiženi konkrétními dopady nekalé konkurence, ale Komise bude moci konat již v okamžiku, kdy bude mít k dispozici důkazy o tzv. hrozící újmě,“ řekl na plenárním zasedání Telička, který je členem Evropského výboru pro dopravu a cestovní ruch (TRAN) a zároveň zpravodajem Strategie evropského letectví.

Telička následně doplnil, že efektivity je dosaženo tím, že nařízení dává Komisi skutečné prostředky, jak si vymoci plnění zásad spravedlivé soutěže. „A komplementaritou následně rozumíme, že nařízení samo o sobě nebude znamenat, že bude naše hospodářská sféra konkurenceschopnější, ale že máme k dispozici bilaterální smlouvy, které jsou platné a právně závazné. V případě, kdy Komise zahájí vyšetřování praktik nekalé konkurence, tak závěry tohoto vyšetřování mohou mít v konečném důsledku dopad i na řešení bilaterálních problémů,“ vysvětlil Telička.

Evropský parlament bude následně informován o průběhu všech jednání i o závěrech vyšetřování. „Následně je nutné doplnit, že nařízení, o kterém Parlament diskutuje, nepředstavuje žádnou novou formu protekcionismu, ale je dobrým nástrojem pro silnou, odolnou a akceschopnou Evropu. Je prostředkem k aktivní ochraně evropských aerolinek před dopady nekalé soutěže v oblastech, kde již neplatí pravidla Světové obchodní organizace,“ uzavřel Telička.   

Předpisy, které měly chránit letecké dopravce v EU před nekalými praktikami sice existovaly již dříve, nikdy ale plně nedostačovaly svému účelu. Stávající pravidla zajišťují evropským i neevropským linkám stejná práva a příležitosti k přístupu k službám v letecké dopravě. Neděje se tak mimo Evropu, kde mohou diskriminační praktiky a zvýhodňování konkrétních firem vytvářet nespravedlivou výhodu vybraným leteckým společnostem.

Sdílet