Nevyhovující text, který může ohrozit volný tok informací. Proč budu hlasovat PROTI směrnici o copyrightu?

Směrnice o copyrightu se vrací k hlasování do Evropského parlamentu. To se uskuteční v úterý 26. března. I přes nátlakové manipulace některých médií si stojím za svým názorem, že je směrnice v podobě, v níž vyšla z trialogu, stále nevyhovující. Proto budu hlasovat PROTI.

Jsem přesvědčený, že by se autorská práva více chránit měla. Nicméně je zapotřebí postupovat přiměřeným, vyváženým a funkčním způsobem. Směrnice o copyrightu vzbuzuje velké vášně od momentu, kdy předložila Komise svůj návrh k jednání do Evropského parlamentu a Rady. Ihned se začaly objevovat velké rozpory jak mezi jednotlivými europoslanci, tak mezi veřejností. Jako nejkontroverznější se ukázaly články 11 a 13, proti nimž hlasuji celou dobu. Více jsem o nich psal tady

Sám jsem od počátku tuto směrnici jako celek nezavrhoval a snažil jsem se pomocí pozměňovacích návrhů, na jejichž přípravě jsem se spolupodílel, dosáhnout vyváženého kompromisu. Tyto návrhy ale bohužel neprošly a obavy o narušení volného toku informací tak přetrvaly. Dosaženo bylo jen kosmetických změn. Stejně tak nebyl uspokojivý ani trialog, tedy jednání mezi Komisí, Radou a Parlamentem, z něhož vzešlo současné znění textu. Právě o něm bude v úterý 26. března hlasovat Evropský parlament. Kontroverzní články 11 a 13 nadále zůstávají.

Vzhledem k tomu, že ani trialog nepřinesl vhodnější znění směrnice, budu hlasovat proti předkládanému návrhu zprávy. A není to tím, že jsem ‚naletěl nejsilnějšímu lobby současnosti‘, jak se objevovalo v reakcích na moje negativní stanovisko v červenci minulého roku. Obávám se totiž, že by současné znění směrnice mohlo postavení těchto velkých společností ještě posílit. Jejich byznys modely to totiž nemusí příliš ovlivnit, zatímco pro menší hráče, jako je třeba český Seznam či polský Wykop, by mohlo mít zničující důsledky. Dokazují to i situace v zemích, kde se o podobné opatření již pokoušeli. Například v Německu poskytovaly vydavatelské domy Googlu licence zadarmo, což mělo samozřejmě negativní dopady na menší firmy.

Návrh směrnice pokládám za problematický ale hned v několika dalších ohledech. Problémy článků 11 a 13 nebyly odstraněny ani uspokojivě vyargumentovány. Stále postrádám nezávislé důkazy, že by nová opatření měla vést k větším investicím do kvalitní žurnalistiky. Nová pravidla totiž nemají chránit práva novinářů, ta už chráněna jsou, nýbrž práva vydavatelů. Před směrnicí varují i mnozí odborníci i lidé z mediální oblasti.

Jsem si vědom toho, že moje rozhodnutí hlasovat proti směrnici není příliš taktické. Již nyní mě kvůli tomu některá média označují za nepřítele státu a chápu, že v nich mnoho mediálního prostoru před volbami nedostanu. Tedy kromě toho negativního, kde mě budou bez jakékoliv žádosti o vyjádření očerňovat. S tím žít můžu. Nebudu hlasovat pro text, o němž jsem přesvědčen, že není vhodnou a efektivní cestou, jen proto, abych si neznepřátelil některá česká média. S tím už bych totiž žít nemohl.

Jelikož jsem se této směrnici od počátku intenzivně věnoval, sepsal jsem k ní již mnoho informačních článků či komentářů, v nichž vysvětluji svůj postoj. Pokud byste se tedy chtěli dozvědět více, stačí kliknout na některý z odkazů níže.

Jak jsem spolu s několika dalšími českými europoslanci naletěl nejsilnější lobby současnosti 

Právní výbor odsouhlasil návrh na úpravu pravidel autorských práv. Ve svém současném znění může vést k omezování informačního toku i cenzuře 

Evropský parlament rozhodne o kontroverzní směrnici o autorských právech. Proč budu hlasovat PROTI? 

Směrnice o autorských právech může být díky pozměňovacím návrhům vyváženým kompromisem 

Pozměňovací návrhy ke copyrightu neprošly. Obavy o narušení volného toku informací stále přetrvávají 

Sdílet