Evropský parlament odsouhlasil baliček mobility. Fungující vnitřní trh bez zbytečných překážek a hrozby protekcionismu některých členských států nejen pro české logistické a expediční firmy, řekl Telička

Evropský parlament na čtvrtečním plenárním zasedání schválil tzv. balíček mobility, který reaguje na protekcionistická opatření v oblasti silniční dopravy. Skončit by mělo i zneužívání levné pracovní síly z východních zemí. „Přijetí balíčku mobility je velký úspěch nejen pro mě, ale všechny, kteří to ani na chvíli nevzdali, nepolitikařili, nesmyslně neštěpili parlament na protekcionisty a ostatní a stále hledali vychodiska. Zejména je to však úspěch pro české dopravce, kteří se již nebudou muset bát, že je například francouzské orgány budou pokutovat za to, že čeští řidiči nepobírají francouzskou minimální mzdu,“ řekl k přijaté legislativě místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička, který je jedním ze stínových zpravodajů pro jeden z legislativních návrhů a taktéž koordinátorem poslanců ALDE v dopravním výboru. Z této pozice s dalšími dvěma koordinatory koncipoval kompromisy, vyjednával podporu a hledal postup jak přes neúspěšné a sabotované pokusy nakonec dospět k cíli.
 
Poslanci na prvním dubnovém zasedání hlasovali o kompromisní dohodě v tržní a sociální oblasti balíčku mobility, které se zabývají pravidly pro denní a týdenní dobu řízení, pro minimální přestávky, doby odpočinku, tzv. kabotáž (vnitrostátní doprava na území cizího státu) a požadavky na konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy. Opatření v tomto ohledu reagují na nejednotné předpisy a protekcionistická opatření, které přispívaly k narušování a fragmentaci evropského volného trhu. „Oceňuji, že pro návrh nakonec zvedli ruku i ti poslanci, kteří se z počátku k balíčku stavěli skepticky a odmítavě. Jsem rád, že se je podařilo přesvědčit o smyslu celého návrhu,” dodal Telička, který byl jedním ze tří autorů odhlasované kompromisní podoby a zvoleného postupu, jež překonal překážku skoro 1 300 pozměňovacích a často ryze obstrukčních návrhů.
 
Skončit by tak měla praxe, kdy se západní státy bránily proti levným řidičům z východu, ale také zneužívání levné pracovní síly, které začínalo být problémem i pro české firmy na vlastním trhu. Lze mimo jiné připomenout postup Francie, kdy od 1. července 2016 zavedla opatření, která umožňovala tamní policii vyžádat si u řidiče autobusu či kamionu potvrzení, že bere více jak 50 tisíc korun. Právě 50 tisíc byla francouzská minimální mzda u řidičů nákladních automobilů. Opatření, kdyby se skutečně vymáhalo, by mělo negativní dopad na české logistické firmy zajišťující například dodávky materiálů a zboží do francouzských firem. Právě schválený balíček mobility na tuto praxi reagoval.
 
Balíček byl už jednou na plénu smeten, následně se stal problémem obrovský počet pozměňovacích návrhů. Telička proto připravil i mimo rámec “jeho” kabotáže spolu s několika dalšími kolegy z jiných frakcí kompromisní návrhy a konkrétní scénáře, které měly pomoci získat pro balíček mobility podporu napříč Parlamentem. Hledal ji také u dopravců a odborů.
 
Poslanci o balíčku měli hlasovat již na předchozím plenárním zasedání v březnu letošního roku. Předseda Evropského parlamentu Antonio Tajani však hlasování z programu stáhnul. Podle Teličky Tajani podlehl tlaku některých frakcí, které se úmyslně snažily zabránit schválení balíčku. „Je pravda, že bylo znovu předloženo velké množství pozměňovacích návrhů, avšak zcela úmyslně, aby se tímto procesem zkomplikovalo a pozdrželo projednávání balíčku mobility,“ okomentoval situaci Telička a doplnil, že oceňuje, že europoslanci přece jen nakonec upřednostnili systémové řešení před jednostrannými opatřeními, které nejenže šly proti základním pilířům jednotného trhu, ale které taktéž přispívaly k nepřehlednosti a složitosti podnikatelského prostředí.  
 
Telička proto věří, že legislativa, na které několik let pracoval, výrazně pomůže zjednodušit situaci na silničním trhu a zejména, že pomůže nejen českým logistickým firmám. „Je to další zcela hmatatelný úspěch, který v konečném důsledku má potenciál zlepšit českým řidičům postavení na evropském trhu a pomoci českým logistickým firmám v jejich každodenní administrativě,“ řekl Telička. Ocenil práci nejen spoluautorů balíčku, poradců, dalších klíčových poslanců dopravního výboru, ale i některých poslanců výboru pro zaměstnanost, který měl vedlejší kompetenci, včetně české kolegyně Dlabajové. Byť někteří dle něj politikařili a v některých fázích byli nekonzistentní.
Sdílet