V Radě někdy stačí jeden stát s opačným názorem a řešení může blokovat měsíce, řekl Telička v ostravské předvolební debatě

Nejen o přínosech a negativech Evropské unie debatoval místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička v předvolební debatě, která se uskutečnila v úterý 14. května v ostravském Centru PANT. Mezi další řečníky usedl jako reprezentant a lídr kandidátky hnutí Hlas do evropských voleb.

Na ostravskou debatu dorazili kromě Pavla Teličky i Martina Dlabajová, Evžen Tošenovský, Mikuláš Peksa a Hayato Okamura. Na programu byla nejen obecnější témata o výhodách unie pro Českou republiku a Moravskoslezský kraj, ale rovněž specifičtější záležitosti, jako otázka změny kompetencí institucí EU či problematika migrace. Podstatnou část debaty tvořily dotazy dvojice moderátorů, v závěru se dostalo také na diváky.

Hned ze začátku na sebe pozornost strhla reforma Evropské unie, jakožto jedno z velkých témat předvolebních kampaní mnoha zavedených politických stran. Pavel Telička upozornil, že taková reforma není v rukou Evropského parlamentu, proto ji také hnutí Hlas v programu nemá. O změnu k lepšímu ale samozřejmě usiluje také. Nelze totiž tvrdit, že není co zlepšovat.

„Musíme zlepšovat to, co už máme nyní v rukách. Ale především přinášet v budoucnu takové právní normy, které skutečně potřebujeme,“ vysvětlil, „Martina Dlabajová tu dnes řekla, že by měla EU regulovat méně a efektivněji. Já bych řekl, že efektivněji a jinak, ne nutně méně. Je totiž řada věcí, ve kterých bychom potřebovali regulovat naopak více.“ Jako příklad uvedl Telička vnitřní trh, který členské státy ochraňovat nemohou, protože by ho tím fragmentovaly.

Neshoda mezi účastníky panovala ale především při debatě o možném posilování kompetencí Evropské rady, což je velkým tématem premiéra Andreje Babiše, který tvrdí, že je Evropská komise zpolitizovaná, tudíž by měla být posílena role Rady. „Otevřeně říkám, že s tím nesouhlasím,“ reagoval Telička, „Rada má velký problém – je často a v mnoha záležitostech zablokovaná, a proto není efektivní. Stačí v jednotlivých otázkách jeden členský stát, který do toho hodí vidle a stroj se rozbije.“ EU je založena na určité rovnováze mezi jejími hlavními orgány. A posílení Rady by naopak mohlo být v neprospěch menších a středních členských států.

A nebyla by to pořádná předvolební debata, kdyby na ní chyběla otázka národního zájmu. „Mám problém s tím, že se jedná o skutečně velice frekventovaný pojem, akorát nikdo pořádně neví, co to ten národní zájem vlastně je. Dostávám každý den desítky emailů, ve kterých mi lidé píší, abych chránil české národní zájmy. Ale každý z nich říká, že je národním zájmem něco jiného,“ řekl Telička a upozornil na to, že by měla být naším klíčovým zájmem stabilní, bezpečná a prosperující Česká republika ve stabilní, bezpečné a prosperující EU.

Naopak velká míra shody panovala v otázce migrace. Podle všech přítomných by se měla podpořit legální migrace, zatímco ta ilegální omezit na minimum. Mělo by dojít k lepší ochraně vnějších hranic a ke zrychlení azylového řízení. „Jsem rád, že se v tomto shodneme, nicméně bychom měli tuto debatu pozvednout o úroveň výše a mluvit o konkrétních řešeních, nejen o obecných tezích,“ uvedl Telička.

„Mluvíme tady o nutnosti zajištění vnějších hranic EU. Ale otázkou je, jestli jsme schopni se o toto zasloužit? Jsme připraveni financovat unijní rozpočet tak, abychom mohli tuto ochranu zajistit?“ ptal se Telička, „pojďme se podívat na to, jaká opatření a kolik desítek tisíc vojáků bylo potřeba k zajištění hranic komunistického Československa. A nyní se podívejme na řecké nebo italské pobřeží. To není v silách jednoho jediného státu. To musí řešit EU jako celek.“

Sdílet