Pokud chceme v čele Evropské komise politika, který naší zemi lépe porozumí, tak musíme nutně jednat i s ostatními zeměmi a neupínat se pouze na Visegrád, řekl Telička v ČRo

Problém států Visegrádské čtyřky je nesourodnost jejich vlastních národních zájmů. Těmito slovy v úterý večer okomentoval nedávnou schůzku premiérů V4 místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička, který je zároveň i lídrem nového hnutí Hlas.

Zástupci Polska, Česka, Slovenska a Maďarska se snažily sladit společný postup před volbou nového předsedy Evropské komise. Andrej Babiš již několikrát v nedávné době řekl, že nově by jedním z vrcholných unijních politiků měl být někdo z V4, nebo aspoň politik, který dokáže porozumět potřebám a zájmům středoevropských států. 

Nicméně schůzka premiérů V4, která se konala tento týden, žádné konkrétní jméno nepřinesla. „Pokud by si státy Visegrádské čtyřky měly počínat takticky a již by vybraly svého kandidáta, a teď nechám stranou, zdali relevantního či nikoliv, tak to jméno by na závěr schůzky zaznít nemělo,“ vysvětlil na úvod Telička. „Na druhou stranu, když vezmeme v úvahu, jak se V4 semkla v posledních měsících, tak bychom asi očekávali poněkud konkrétnější závěr na úrovni premiérů, než jaký jsme měli možnost vyrozumět z úst mluvčího maďarské vlády. Z mého pohledu proto výsledek schůzky není překvapivý. Možná se ukazuje, že v zásadních a strategických otázkách se většinou státy V4 nedokázaly domluvit, protože zájmy těchto zemí se dost často liší,“ doplnil Telička. 

Moderátora pořadu následně zajímalo i to, do jaké míry se tedy potřeby a zájmy zemí Visegrádu rozcházejí. Podle Teličky je potřeba se pro lepší porozumění problematiky podívat do nedávné historie. „Pojďme se podívat na to, jak jednotlivé země Visegrádu dokázaly v posledních letech na nejrůznějších úrovních prosadit vlastního kandidáta. Je evidentní, že Polsko bylo v tomto ohledu výrazně úspěšné a nemyslím si, že je to dáno velikostí země. Je to výsledek jednak schopnosti hledat kompromisy a styčných ploch s dalšími zeměmi,“ vysvětlil Telička a doplnil, že u ostatních zemí Visegrádu to bohužel zatím vypadá tak, že boxují pod vlastní vahou.

„A není to překvapivé, a to zejména u Maďarska. Dnes do jisté míry u Polska s ohledem na to, jakými lídry je tato země vedena a jakou pozici uvnitř Evropské unie v současnosti má. Pokud chceme my Češi uplatňovat své národní zájmy, tak budeme muset najít společný jazyk s dalšími členskými státy Unie mimo V4, které mají váhu a se kterými máme hodně společného. Právě s těmi zeměmi se musíme naučit hledat kompromis,“ řekl Telička.

Podle místopředsedy Parlamentu je důležité neptat se, kdo z Visegrádu bude nejlépe hájit zájmy Visegrádu v Unii. Spíše je potřeba nastavit kritéria tak, aby byl v čele Evropské komise politik, který skutečně prokáže leadership při řešení důležitých unijních otázek. „Právě tato celounijní témata jsou skutečně předmětem zájmu našich občanů – nejenom Čechů, Slováků, Maďarů, Poláků. Máme zde klíčové otázky k řešení a my se teď uzavíráme do V4 místo toho, abychom více dokázali ovlivnit vývoj v rámci EU,“ řekl závěrem Telička.

Sdílet