Společným cílem středopravicových stran nemůže být jen odstranění Babiše. Musí dojít k výrazné ideové i programové shodě

V posledních dnech lídři některých opozičních stran stále častěji hovoří o možné předvolební spolupráci konzervativních a liberálních subjektů pravého středu. Coby předseda hnutí Hlas vnímám tato vyjádření pozitivně a s nadějí. Ostatně Hlas dal již před volbami do Evropského parlamentu jasně najevo, že je připraven na jakákoliv smysluplná jednání o možné spolupráci.

Hlavním společným jmenovatelem těchto snah by však nemělo být jen poražení hnutí ANO ve volbách a zabránit tak Andreji Babišovi v dalším vykonávání premiérské funkce. Což teď z dostupných vyjádření bohužel spíše vyplývá. Samozřejmě to může být výsledkem takové spolupráce, nicméně základem musí být něco jiného - výrazná ideová a programová shoda. Jejím cílem musí být zajištění politické a ekonomické konkurenceschopnosti země i její výrazná modernizace s konkrétními benefity pro naše občany.

Chceme politiku kultivovanou, bez napadání a vulgarit. Alfou a omegou všeho pak musí být pevné prozápadní ukotvení ČR a její výrazné proreformní směřování. Hnutí Hlas může podpořit jen spolupráci opírající se o výrazně proevropskou politiku. Česko čeká za necelé tři roky předsednictví EU a naším společným cílem musí být nejen zajištění jeho hladkého průběhu, ale zároveň dosažení výrazného úspěchu, který posílí postavení naší země v mezinárodních vztazích.

Hlas není zatížen osobními animozitami a přehnanými ambicemi, které dlouhodobě poznamenávají českou politiku. Jedním z dalších cílů možné spolupráce by tmělo být i vyházení kostlivců ze stranických skříní. Jen tak bude možné získat důvěru občanů a naplno čerpat výhod spolupráce většího počtu stran.

Hnutí Hlas má jasnou představu o možné formě spolupráce. Je otázkou, jestli jsou na to ostatní politické subjekty připraveny. Z výše uvedeného totiž slevit nemůžeme, i kdyby to znamenalo, že bychom se na takové iniciativě nepodíleli.

Sdílet