V době předsednictví Babiš už pravděpodobně premiérem nebude. Proto může předsednictví v EU pojímat jako 'po mě potopa'

Přestože bude Česká republika předsedat Radě EU až za tři roky, o rozpočtu se rozhoduje již nyní. Premiér Andrej Babiš chce ale šetřit a na předsednictví uvolnit 1,2 miliardy korun. To je výrazně méně než investovaly jiné členské státy. "Výsledkem bude promarněná příležitost. Proplujeme předsednictvím s odřenýma ušima a myslím si, že na něj budeme chtít brzy zapomenout," řekl předseda hnutí Hlas Pavel Telička ve vysílání ČRo Plus.


"Rád bych zdůraznil, že předsednictví v EU je unikátní příležitostí k tomu, aby členská země získala prestiž a vyšší politickou a ekonomickou konkurenceschopnost v rámci EU a na mezinárodním poli. A zejména to platí pro Českou republiku, která nyní nemá v EU úplně optimální postavení," vysvětlil Telička a dodal, že předsednictví není obdobím, kdy má země prosadit jen nějaké své partikulární zájmy v jednotlivých legislativních návrzích. Jedná se především o získání odpovídajícího postavení. A to nemůžeme zajistit, pokud nebudeme v pozici, kdy zvládneme odřídit jednotlivá jednání - a těch jsou tisíce - ale zároveň pokrýt i veškerou činnost mimo v té době připravovanou legislativu.


"Máme možnost ovlivnit směřování Unie v jednotlivých klíčových oblastech. V tuto chvíli ale nemáme ještě jasnou představu o tom, jak bude předsednictví probíhat," řekl Telička, "vláda hovoří o penězích, ale neslyšel jsem od ní jedinou debatu nebo výrok, který by přibližoval témata, s nimiž do předsednictví půjdeme. Co pro nás budou priority." Vláda by podle Teličky měla řešit i to, o čem již v předstihu chce jednat s Komisí, s francouzským předsednictvím, které bude před tím českým, a s předsednictvím, které bude poté, tedy se Švédskem.


Andrej Babiš chce zvýšit počet českých diplomatů v Bruselu o pouhou polovinu současného stavu. Přitom třeba Slovensko v době předsednictví navyšovalo trojnásobně, podobně i Rakousko nebo Estonsko. "Předsednictví vyžaduje efektivně vynaložené prostředky - ale podstatně více musí být investováno do lidí. A když někdo řekne, že chce navýšit počet diplomatů jen o 58 lidí, tak je to někdo, kdo prakticky neví, o čem předsednictví je," reagoval Telička, "vláda se zabývá jen penězi, ale nemá žádný rámec, žádnou jasnou představu. Premiér Babiš v době českého předsednictví skoro určitě již premiérem nebude, takže to možná dělá stylem 'po mě potopa'."


A je to tedy vše jen o penězích? Nedá se předsednictví zvládnout skutečně levněji a efektivněji i s omezenými finančními prostředky? "Dá se to zvládnout, ale bohužel výsledek bude promarněnou příležitostí. Proplujeme předsednictvím s odřenýma ušima a myslím si, že brzy budeme chtít na takové předsednictví zapomenout," dodal Telička.

Sdílet