Proč Česká republika přichází o nadějnou v zahraničí vzdělanou inteligenci?

To, že každoročně odchází za prací do zahraničí mnoho absolventů, je poměrně známá věc. Na druhou stranu jsou zde ale i čeští studenti, kteří se vzdělávají na zahraničních univerzitách, aby se poté vrátili domů a nabídli své vědomosti tuzemskému pracovnímu trhu. V tom jim ale leckdy brání velmi přísné podmínky pro nostrifikace. 

“Většina českých studentů na britských univerzitách si přeje vrátit se jednou domů a využít svého vzdělání k rozvoji své rodné země. Bohužel Česká republika neuznává zahraniční akademické tituly, a to zabraňuje čerstvým absolventům nejprestižnějších zahraničních univerzit, aby se mohli ucházet o zaměstnání ve státní zprávě,” vysvětluje Jakub Červenka, student na britské University of Warwick, kterou navštívil místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička na konci dubna. 

Jediným způsobem, jak se vyhnout těmto omezením, je požádat o takzvanou nostrifikaci u některé z českých vysokých škol. Tento proces je však podle absolventů příliš drahý a administrativně velmi náročný. Většinou trvá několik měsíců, v některých případech i rok a déle. Jestliže se studenti v zahraničí věnují programu, který nemá zastoupení v českém vysokém školství, nostrifikace jim podle zákona nesmí být udělena. 

“Studenti se potkávají s nepochopením úředníků a přichází kvůli tomu o některá zaměstnání v České republice. Přitom odlišnost programů na světově respektovaných institucích je často důvodem, proč Češi odjíždí studovat do zahraničí,” komentuje Pavel Telička fakt, že český pracovní trh přichází kvůli přísným pravidlům o nadějnou v zahraničí vzdělanou inteligenci. 

 

Sdílet