Ekonomika eurozóny roste nejrychleji za deset let. Euro dokázalo, že umí čelit krizím, řekl Telička

Komise představila v rámci podzimního balíčku Evropského semestru roční analýzu ekonomického růstu. Ta ukázala, že se situace v celé eurozóně zlepšuje. Růst vykazují ekonomiky všech zemí platících eurem. Zvyšuje se míra investic, konsoliduje se stav veřejných financí a klesá nezaměstnanost. 

V podzimním balíčku Evropská komise přináší nejen roční analýzu růstu, ale rovněž nastavuje ekonomické a sociální priority na nastávající rok. Cílem by mělo být úsilí o udržitelný a inkluzivní růst. Komise přinesla poznatky, které ukazují na posílení ekonomických sil. Vytváří se spousta nových pracovních míst. 

Ekonomika eurozóny, kterou někteří čeští politici označují za zkrachovalý projekt, roste nejrychleji za deset let. Deficit na příští rok je nastavený na hodnotu nižší, než je 1 procento DPH. “To že eurozóna tak rychle roste, je důkazem, že je euro schopné překonat i krize,” vyjádřil se místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička, “Komise navíc již v prosinci představí návrh, který by měl ještě více posílit eurozónu proti budoucím hrozbám a obsahovat bude rovněž informace o finanční podporu zemím, které se chtějí k eurozóně připojit. Myslím si proto, že by už Česká republika neměla lavírovat a oddalovat diskuzi a rozhodnutí o možném zavedení eura.” 

Evropský semestr poskytuje rámec pro koordinaci hospodářských politik zemí EU a umožňuje řešení ekonomických problémů, kterým čelí Unie jako celek. Jeho smyslem je zajišťovat dobrý stav veřejných financí a zabraňovat nadměrné makroekonomické nerovnováze v EU. Komise v rámci něho každoročně provádí podrobnou analýzu rozpočtových plánů, makroekonomických a strukturálních reforem. Základní prioritou do dalších měsíců by tak podle ní mělo být tento stav udržet a zajistil, aby to přinášelo výhody všem členům společnosti. 

 

Sdílet