Přeshraniční doručování balíků by mělo být cenově dostupné velkým podnikům i menším podnikatelům, říká Telička

Přestože se každoročně v rámci EU odešlou miliardy balíků, jen malé procento z nich se posílá přes hranice členských států. Příčinou jsou nejen vysoké ceny, ale i nepřehlednost či obava z reklamace. To by mělo řešit nařízení o službách přeshraničního dodávání balíků, o kterém debatovali europoslanci během svého březnového plenárního zasedání. Vystoupil rovněž místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička, který je jedním ze stínových zpravodajů připravované legislativy. 

Dodávání balíků je sektor konkurenceschopný, inovativní a rychle rostoucí. Každoročně se online objedná kolem 4 miliard balíků napříč celou EU. Nicméně více než tři čtvrtiny těchto zásilek v roce 2014 pocházely ze země, kde se nacházely prodávající společnosti. Z přeshraničního elektronického obchodu mají přitom přínos jak občané, tak podnikatelé. Ti mají totiž přístup k širší nabídce zboží a služeb a díky větší cenové konkurenci zaplatí i nižší ceny.

“E-komerce 21. století v sobě kombinuje volný pohyb zboží i svobodu poskytování služeb. Co je ale důležité, je fakt, že takhle by to mělo fungovat napříč celou Evropskou unií. A to nejen u velkých operátorů, ale také u menších podnikatelů a řemeslníků. I ti by měli mít možnost využívat efektivní a cenově dostupné služby, díky nimž budou moci své výrobky jednoduše nabízet i v dalších částech EU,” řekl během své řeči Pavel Telička. Narážel tak na fakt, že spotřebitelům a malým podnikům brání především vysoké ceny v tom, aby prodávali více zboží do jiných členských států, nebo aby z nich naopak více nakupovali. 

Ceny za některé přeshraniční služby jsou totiž doposud poměrně vysoké a ne všechny národní regulační orgány mají možnost shromažďovat údaje, které jsou potřebné pro sledování trhu. V jednotlivých členských státech mají navíc tyto orgány rozdílné pravomoci i definice týkající se balíkových služeb. Výzkumy přitom ukazují, že jsou ceny přeshraničního doručování často trojnásobně až pětinásobně vyšší, něž jejich vnitrostátní ekvivalent. Tyto cenové rozdíly nejsou navíc opodstatněné náklady práce nebo jinými náklady. 

Evropská unie chce zajistit lepší prostředí především posílením celkového dohledu nad trhem a zlepšením transparentnosti tím, že dojde k povinnému zveřejňování tarifů. “Jsem rád, že návrh obsahuje ustanovení o povinném zveřejňování tarifů, jelikož díky tomu budeme moci porovnávat porovnatelné,” pokračoval Telička, “každý operátor bez ohledu na velikost bude muset své tarify zveřejnit a nechat je nezávisle posoudit národními regulátory.” 

“Tímto návrhem jsme udělali důležitý krok, který jde dobrým směrem, a to i přesto, že kdyby to bylo pouze na mně, šel bych ještě dál,” dodal Telička, “návrh nesníží okamžitě ceny přeshraničních doručovacích služeb, nicméně je pokrokem k větší transparentnosti, lepší konkurenceschopnosti a přehlednosti pro zákazníky.” 

Evropská komise představila návrh nařízení o službách přeshraničního dodávání balíku v rámci nové strategie pro jednotný digitální trh v Evropě. Ta přináší opatření, jež by měla zlepšit přístup spotřebitelů a podniků ke zboží a službám online po celé Evropě. Cílem je eliminovat bezdůvodnou zeměpisnou diskriminaci a další formy omezování založené na místech bydliště, případně státní příslušnosti.

 

Sdílet