Výsledky nedělních voleb ve Venezuele nelze respektovat

Předčasné prezidentské volby se ve Venezuele uskutečnily v neděli 20. května a ještě před jejich zahájením bylo jasné, jaké výsledky přinesou. V čele zdecimované země i na další roky stane stávající prezident Nicolás Maduro. Vzhledem k tomu, že volby nesplnily základní podmínky nezbytné pro to, abychom je mohly považovat za legitimní, výsledky, které přinesly, nelze uznat.

Volby, které ve Venezuele proběhly, byly nedemokratické a nesvobodné. Rovněž nesplňovaly zásady transparentního a spravedlivého procesu. Venezuelská opozice je oslabena a dlouhodobě všemi možnými prostředky decimována. A mnoho možných vyzyvatelů Madura je buď v exilu, nebo ve vězení. Venezuelský nejvyšší soud některé opoziční strany z procesu prezidentských voleb dokonce přímo vyloučil. Mezi nimi také stranu Mesa de la Unidad Democrática, která obdržela v roce 2017 Sacharovovu cenu Evropského parlamentu za svobodu myšlení.

Je nepřípustné, aby bylo do voleb takovými a dalšími způsoby zasahováno. Kromě toho se objevují rovněž informace o tom, že mohlo být s výsledky manipulováno, k čemuž docházelo i u předchozích voleb. V zemi se navíc nachází velké množství kubánských agentů a vojenských poradců, kteří podporují Madurův diktátorský režim.

Ve Venezuele mezitím probíhá hluboká ekonomická krize, kvůli níž se lidem nedostává základních potravin a léků, hrozí sociální bouře. Vzhledem k nedostatku antibiotik v zemi umírají její občané i na běžné infekční nemoci. Situace v oblasti dodržování základních lidských práv, demokracie a právního státu je i nadále kritická a po opětovném zvolení Madura jsou vyhlídky na zlepšení jen velmi nereálné. Právě svobodné, demokratické a spravedlivé volby, které by dodržovaly všechny zásady demokratického systému, by mohly začít tuto situaci řešit. Takovými ale ty nedělní rozhodně nebyly, proto nelze jejich výsledky akceptovat.

Sdílet