Místo drahých smart tachografů aplikace v mobilu? Telička vyzývá k vypracování pilotního projektu

Všechna těžká nákladní vozidla by měla být od července roku 2019 vybavena digitálními tachografy nové generace - tzv. smart tachografy. Ty poskytují informace v reálném čase, a to díky propojení s družicovým navigačním systémem i se vzdáleným komunikačním systémem, který pověřeným autoritám umožní identifikaci případných prohřešků a odhalení podvodů i manipulace s přístroji na dálku a v reálném čase. Problémem je ale jejich vysoká cena.

Proto přišel místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička spolu s několika dalšími členy dopravního výboru s žádostí o vypracování pilotního projektu, jenž zahrnuje studii proveditelnosti a analýzu nákladů na vyvinutí a prověření aplikace TachogrApp, jež by mohla nahradit právě nákladné dodatečné vybavení kamionů smart tachografy. “Podle studie, kterou nechal tento rok vypracovat Evropský parlament, by dodatečné vybavení vozů smart tachografy do roku 2020 vyšlo odhadem na 6,4 až 15,9 miliardy eur. A to se jedná jen o nákup zařízení a práci spojenou s jejich zavedením,” vysvětlil Pavel Telička důvody, proč by mohla být mobilní aplikace pro dopravní průmysl méně nákladným řešením. 

Proč by mohla aplikace TachogApp fungovat? V dnešní době stále roste užívání smartphonů stejně jako se zlepšuje jejich funkčnost. Zároveň dochází k rozvoji Navigačního systému Galileo, a tudíž i možností lokalizace v reálném čase, které mnoho mobilů používá již nyní. “Pilotní projekt by měl odhalit možnosti vývoje mobilní aplikace, která by nabízela ty samé výhody jako smart tachografy,” dodává Telička. Pilotní projekt by se měl zaměřit právě na identifikaci dat, která by musela aplikace sbírat, zároveň by zkoumal technické nástroje potřebné k tomuto sběru a možnosti jejího zneužití. Možnost přelstít aplikaci by přitom neměla být důvodem nejít touto cestou. Nikdy nebude stoprocentní záruka a nelze k řidičům automaticky přistupovat jako k podvodníkům. “Musíme mít v rovnováze důvěru, respektování norem, náklady a rychlost zavedení nových zařízení,” dodal Telička. 

Tachografy jsou základním kamenem pro implementaci legislativy v dopravě. Vylepšená verze dnešních digitálních tachografů si klade za cíl maximalizovat bezpečnost na silnicích tím, že nabízí větší kontrolu povinných odpočinků i rychlosti vozidla. Právě ospalost a vysoká rychlost jsou totiž běžnými příčinami nehod u řidičů nákladních automobilů i dálkových autobusů. Zároveň by měly zajistit férovou soutěž mezi dopravními společnostmi a slušné podmínky pro řidiče. Nový systém umožňuje stahování dat v reálném čase a jejich kontrolu na dálku. Pověřené autority by tak prostřednictvím nich mohly snadněji identifikovat případné pachatele a odhalit podvody, zneužití nebo manipulaci s přístroji. Podobné výhody by však podle Teličky mohla při správném vývoji a nastavení přinést i mobilní aplikace. 

Sdílet