Zrušení roamingu

Posílat SMS, telefonovat i využívat mobilní data mohou nyní při svých cestách v rámci Evropské unie její občané za stejné ceny, jaké by zaplatili doma. Dne 15. června totiž došlo k úplnému zrušení roamingových poplatků, což je dalším krokem k vytvoření jednotného digitálního trhu. 

Zrušení roamingu bylo prioritou místopředsedy Evropského parlamentu Pavla Teličky již od počátku jeho mandátu. O nutnosti tohoto kroku hovořil již během své předvolební kampaně. Přestože Parlament schválil zrušení roamingu již v roce 2014 a platit mělo začít na konci následujícího roku, nestalo se tomu tak. S návrhem totiž nesouhlasila Rada EU, která se údajně obávala toho, že by mohli lidé neomezené služby zneužívat. 

Telička hned na začátku svého mandátu spolupodepsal dopis Radě, který ji vyzýval k urychleného přijetí Parlamentem schváleného návrhu. I přesto čekalo definitivní zrušení roamingu ještě několik průtahů, protože se proti němu postavilo hned několik členských států. Ač byl tedy návrh schválen Parlamentem ještě v době, kdy nebyl Telička europoslancem, v platnost vstoupil až téměř na konci jeho třetího parlamentního roku. 

Cesta k bezplatnému roamingu 

Evropská unie začala snižovat ceny za roaming již v roce 2006. Od té doby se částky, které museli zaplatit zájemci o hovory, SMS či data ze zahraničí znatelně snížily. V roce 2013 pak přišla Evropská komise s návrhem legislativního balíčku Connected Continent: Building a Telecoms Single Market, v rámci něhož hlasoval o rok později Parlament o úplném zrušení roamingových poplatků. A jak bylo uvedeno již výše, návrh prošel. 

Kvůli průtahům v Radě však docházelo ke zpoždění. Návrh na nová roamingová pravidla a otevřený internet nakonec přijaly Parlament a Rada v říjnu 2015 s tím, že v platnost vstoupí až v červnu 2017. Rada trvala na tom, že do té doby musí být přijaty podmínky spravedlivého užívání roamingu a reformovány velkoobchodní roamingové ceny. K formálnímu přijetí pravidel spravedlivého užívání roamingu došlo na konci roku 2016. 

Roamingové velkoobchodní stropy 

K poslednímu kroku k úplnému zrušení roamingu došlo v dubnu 2017, kdy se projednávalo a předložilo ke konečnému hlasování ujednání mezi Parlamentem a Radou EU o velkoobchodních cenových stropech při provádění roamingových datových přenosů. Právě tyto ceny nepřímo ovlivňují konečnou roamingovou cenu. Velkoobchodní cenové limity definují, jak moc si mohou operátoři účtovat za přijetí jejich sítě při využívání přeshraničního připojení. 

Roam like at Home 

Od 15. června 2017 tak mohou konečně lidé díky Roam like at home volat, textovat i připojovat se na internet v jakémkoli členském státě či přidružené zemi EU za domácí ceny. V celé EU tak zaplatí stejně, jako kdyby mobilní služby využívali doma. A to včetně internetu. Díky tomu mohou cestovatelé kontrolovat e-maily, sledovat sociální sítě, používat internetové mapy a další aplikace bez speciálních příplatků. Člověk, který má neomezené množství minut i počtu SMS, má tento neomezený tarif také v zahraničí a nebudou se mu za něj strhávat žádné peníze navíc. 

Výjimka může nastat v případě, kdy má uživatel v mobilu neomezená data nebo je jejich užití velmi levné. V tom případě může operátor uplatňovat ochranný limit pro jejich používání. Jakmile ale dosáhne zákazník tohoto limitu, musí ho jeho operátor informovat. Tento datový limit by měl být vždy dostatečný pro běžné užívání. Po jeho překročení si pak může zákazník zaplatit data, a to za velmi nízké poplatky. 

Zrušení poplatků má velmi pozitivní vliv nejen na soukromé osoby, ale také na evropskou ekonomiku. Je také velmi důležitým krokem k vytvoření jednotného digitálního trhu (Digital Single Market). Nyní je nutné pohlídat, aby si nižší marže nechtěli operátoři kompenzovat zvedáním cen služeb na domácím trhu. Zásadní roli by měl hrát v této souvislosti národní regulátor a v budoucnu snad i vyšší konkurence. 

 

 

Sdílet