Čtvrtý železniční balíček

Oblast
doprava, mobilita

Čtvrtý železniční balíček je souhrn šesti legislativních textů zaměřených na dokončení jednotného trhu služeb na železnicích. Jeho cílem je zlepšení kvality železničních služeb v osobní dopravě a zvýšení konkurenceschopnosti tohoto sektoru. Stanovuje obecné právo evropského železničního podniku působit všude v EU.

Za tímto účelem obsahuje:

(1)  technický pilíř pro harmonizaci administrativních a technických aspektů poskytování služeb vjiném členském státu, například zajištění interoperabilního vybavení nebo vyhnutí se nákladu za vícenásobné žádosti o bezpečnostní certifikáty

(2)   politický pilíř pro nastavení nestranných pravidel při přidělování zakázek a zachování zájmů cestujících

Pavel Telička bojoval za to, aby v případech, kdy je železniční doprava provozována na základě smlouvy o závazku veřejné služby, byla tato smlouva přidělována prostřednictvím výběrového řízení. Protože fungování smlouvy o závazku veřejné služby je finančně kompenzováno příslušnými úřady (příp. kompetentními orgány), bylo důležité zajistit, aby tyto smlouvy nabízely co nejlepší hodnotu pro cestující, pokud jde o kvalitu i finanční hledisko.

Výběrová řízení nezaručují pouze to, že si mohou veřejné orgány zvolit společnost, která nejlépe vyhovuje jejich potřebám, ale především garantují, že provozovat železniční osobní dopravu bude nákladově nejefektivnější společnost. To vede k reálných úsporám daňových poplatníků v celé Evropě a mělo by se promítnout i do jízdného.

 

Sdílet