Integrované jízdné

Oblast
doprava, mobilita

Integrovaný prodej jízdenek, za který Telička od počátku v Evropském parlamentu bojuje, přináší možnost koupit si jedinou jízdenku, která bude platná na všechny dopravní prostředky až do cílové destinace. Takový lístek by měl cestujícímu navíc zajistit, aby byl, stejně jako je tomu již nyní v letecké dopravě, ochráněn v případě zmeškaného spojení v průběhu cesty a aby dorazil do cílové destinace, co nejdříve to bude možné. Pravidla týkající se práv v letecké dopravě již ušetřily evropským spotřebitelům obrovské peníze, čas i potíže. Toto chce Telička rozšířit i na cestující v jiných druzích dopravy.

Pavel Telička opakovaně vyzval Komisi a zúčastněné strany, aby předložily legislativní návrh a projekty v této oblasti. Na toto téma se účastnil a sám organizoval konference v Bruselu a v Praze a přispěl k několika zprávám a usnesením Evropského parlamentu, které vyzývají k posílení práv cestujících při cestování různými druhy dopravy.

Evropský parlament přijal velmi silný postoj ve prospěch integrovaného prodeje jízdenek při svém hlasování o revizi nařízení o právech cestujících v železniční dopravě. Avšak nic se nemůže změnit, dokud členské státy nepřijmou stanovisko k regulaci a legislativní proces nebude dokončen. Telička se bude snažit, aby ke zlepšení práv cestujících došlo co nejdříve s vidí jako reálné, aby k průlomu u integrovaného jízdného došlo již v příštích pěti letech.

Sdílet