Letecká strategie - dálnice na nebi a index konektivity

Oblast
doprava, mobilita

Letectví je sektor, v němž byla EU dosud velmi úspěšná, díky zvyšování možností cestování a snižováním cen pro cestující. Dnes však čelí novým výzvám v podobě zvýšené mezinárodní konkurence, očekávaného nedostatku vzdušných kapacit na obloze EU a kybernetických hrozeb. „Strategie pro evropské letectví“ je soubor politických a legislativních aktů v oblasti letecké dopravy, jejichž cílem je reagovat na tyto výzvy podporou investic, inovací a celkovým zvýšením bezpečnosti a dostupnosti při cestování.

Jakožto zpravodaj pro zprávu Evropského parlamentu k této strategii Telička argumentoval, že letectví musí být plně začleněno do dopravní politiky zahrnující všechny druhy dopravy. Díky tomu bude doprava v EU efektivnější, rychlejší a šetrnější k životnímu prostředí. Aby se tak stalo, požádal o vytvoření indexu konektivity, který by měli používat tvůrci politik. Tento index by měl pokrývat všechny druhy dopravy a poskytovat údaje o kvalitě spojení mezi jednotlivými místy v EU, a tím označit, kde zejména jsou potřeba veřejné investice.

Evropská komise navázala na Teličkovu výzvu k vytvoření indexu konektivity a navrhla první verzi tohoto indexu, který je v současné době omezen na konektivitu leteckou. Tento index ilustruje mezery v konektivitě v rámci EU a jednotlivých členských státech, například v počtu letů denně přístupných.

Telička vyzval rovněž k rozvoji „Dálnice EU na nebi“ za účelem zamezit dopadu přerušení leteckého provozu na omezené území. To znamená, že pokud dojde k přerušení provozu v jednom vzdušném prostoru, cestující, kteří jsou již ve vzduchu, to negativně neovlivní. Například, pokud dojde k přerušení provozu ve Francii, když letíte z Prahy do Amsterdamu, neměl by být váš let negativně ovlivněn.

Po přijetí Teličkovy zprávy zahájila Komise studii o nové architektuře vzdušného prostoru, která se odráží v myšlence Evropské dálnice na nebi. Studie bude k dispozici v nadcházejících měsících.

Sdílet