Přeshraniční doručování balíků

Oblast
mezinárodní obchod, mobilita

Možnost doručování balíků přes hranice otevřela rostoucí příležitosti pro malé podniky v celé Unii. Studie však ukázaly, že cena zaplacená za balíček, který má být doručen do jiného členského státu EU, se značně liší od jednoho členského státu k druhému, a to i na téže trase. Existuje mnoho strukturálních důvodů, proč jsou tyto ceny odlišné. Nicméně studie také prokázaly, že rozdílná cena není vždy opodstatněná.

Pavel Telička byl zapojen do jednání o novém nařízení o službách přeshraničního doručování balíků. Prosazoval, aby byl rozsah působnosti nařízení rozšířen na všechny poskytovatele přeshraničních doručovacích služeb, které nabízejí "jednokusovou" dodávku. Sazba za jeden kus je cena, kterou nejčastěji vyplácí jednotlivec nebo malá společnost, která začíná svou obchodní činnost elektronického obchodu a není schopna s distribuční společností vyjednávat ceny ve velkém. Otevření hospodářské soutěže a zvýšení transparentnosti v této oblasti je proto zvláště důležité pro spotřebitele a malé podniky.

V důsledku tohoto úsilí jsou regulační orgány ve všech členských státech oprávněny posuzovat sazby za doručování jednokusových balíků. Komise je rovněž odpovědná za každoroční shromažďování všech těchto cen a jejich zveřejňování na internetových stránkách otevřených ke konzultaci pro všechny jednotlivce a podniky, kteří chtějí porovnat tarify poskytování přeshraničních doručovacích služeb. Při vašem příštím objednání na Amazonu nebo na jakékoliv jiné zahraniční službě budou proto náklady na doručení balíku pravděpodobně nižší než v předchozích letech.

Sdílet