Oběhová ekonomika

Porota
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku, ITRE
Oblast
oběhová ekonomika
Zkrácený název
WEEE
Pozice
zpravodaj

Pavel Telička předložil jako zpravodaj návrh revize směrnice o vozidlech s ukončenou životností, bateriích, elektronických zařízení a návrh revize o skládkování odpadů. Jako stínový zpravodaj se pak velkou měrou podílel na návrhu revize směrnice o odpadech, kde byl zpravodajem český europoslanec Miroslav Poche. Všechna tato stanoviska byla v říjnu 2016 schválena velkou většinou poslanců výboru ITRE, což je dobrá zpráva jak pro průmysl, tak i pro spotřebitele.

Podle Pavla Teličky bylo třeba zaměřit se na sjednocení metodiky pro sběr dat, na závazné normy pro zacházení s elektrickým a elektronickým odpadem, a také na řešení přepravy odpadů v rámci EU a posílení současné legislativy. A to se také povedlo: v textu je zmíněna institucionální dohoda o zlepšení vytváření právních předpisů, byly schváleny povinné standardy pro zacházení s elektrickým a elektronickým odpadem a zjednodušena přeprava odpadu v rámci EU.

Více informací najdete v návrhu revize směrnice, zde či na webu Pavla Teličky, zde. Návrh revize směrnice o skládkování odpadů je ke stažení zde.

Sdílet