WIFI4EU

Oblast
digitální ekonomika, internetizace

Tato iniciativa, zkráceně nazvaná WiFi4EU, navrhuje investici 120 milionů EUR do bezplatného bezdrátového internetového připojení na veřejných místech, která v tomto ohledu zaostávají. Mezi roky 2018-2020 mělo z této iniciativy profitovat mezi 6-8 tisíci lokalit a v důsledku by tak projekt WiFi4EU měl zprostředkovat 40-50 milionů připojení za den.

Jako stínový zpravodaj přispěl Pavel Telička k finální dohodě a umožnil tak vznik tohoto programu. Podle něj může být WiFi4EU výborným pilotním projektem umožňujícím obcím a občanům vyzkoušet bezplatné internetové připojení, které by mohlo být zachováno i po konci tohoto projektu. Telička zároveň věří, že by tento projekt mohl mít pozitivní  vliv na dostupnost internetového připojení. Je pravděpodobné, že místní samosprávy, které se nebudou přímo podílet na tomto projektu, se přesto nechají inspirovat a začnou poskytovat stejné služby i bez financování EU.

Tento projekt byl již schválen a Komise spustila jeho první kolo. Prozatím o financování projevilo zájem téměř 22 tisíc obcí, včetně 600 obcí a měst z České republiky.

 

Sdílet