Bezpečnost dodávek zemního plynu

Oblast
bezpečnost EU, výbor pro průmysl

Zemní plyn je zdrojem přibližně jedné čtvrtiny veškeré energie spotřebované v EU a mnoho členských států je závislých na jeho dovozu. U některých členských států dovoz zemního plynu dokonce závisí na jediném zdroji, případně jediné dopravní cestě. Jakékoliv přerušení dodávek, způsobené například problémy s infrastrukturou nebo politickým konfliktem, proto může snadno ohrozit zásobování touto klíčovou surovinou. Například konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou v roce 2009, kdy Rusko omezilo dodávky plynu, narušil také dostupnost zemního plynu v některých členských státech EU.

Nařízení o zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu usiluje o zajištění větší bezpečnosti v EU. Jedná se o preventivní opatření v případě, že by došlo k energetické krizi a masivnímu výpadu zásobování zemním plynem, čímž si Evropa v minulosti již prošla. Jako stínový zpravodaj za frakci ALDE předložil Telička řadu pozměňovacích návrhů, které se zaměřovaly na omezení závislosti na externích dodavatelích. Navrhl například, aby v rámci solidarity mezi členskými státy poskytujícími si vzájemnou pomoc v případě výpadku dodávek plynu byl zohledněn také tržní princip, s čímž se původně nepočítalo a tudíž představovalo zásadní problém pro české firmy. Stát, který poskytuje pomoc na základě vzájemných dohod, by měl dostat finanční kompenzaci nákladů. Dále se Pavel Telička věnoval například vyjasnění procedury při poskytování vzájemné pomoci.

Nová pravidla požadují od členských států, aby vzájemně spolupracovaly v regionálních skupinách na vyhodnocování možnosti rizika přerušení dodávek plynu a aby se zároveň shodly na společném postupu, který by pomohl předejít nebo zmírnit možné negativní dopady. V případě extrémního nedostatku zásobování mají členské státy na základě nového “principu solidarity” také povinnost pomoci sousedním zemím zajistit zásobování zemního plynu pro ty nejzranitelnější spotřebitele. V důsledku by tak mělo dojít k redukci rizika plynoucího ze závislosti na externích dodavatelích.

 

Sdílet