Odpadový balíček - směrnice o odpadech

Oblast
životní prostředí, oběhová ekonomika

Hlavním cílem směrnice o odpadech bylo vytvoření systému, který podpoří oběhovou ekonomiku prostřednictvím vyšší míry recyklace a efektivnějšího využívaní surovin, což povede k posílení vnitřního trhu s recyklovanými materiály. Cílem je také dosáhnout v členských zemích větší harmonizace a zjednodušení statistických metod používaných v oblasti odpadu.

Pavel Telička předložil řadu pozměňovacích návrhů, zejména v oblasti environmentálních nákladů výroby zboží, vzniku odpadu a zaměřil se také na zlepšení komunikace mezi všemi zapojenými stranami. Tato opatření vedou k posílení vnitřního trhu EU pro recyklované materiály. Navrhl také například ekonomické, finanční a další pobídky, které pomohou členským státům v přechodu na oběhovou ekonomiku.

Tato opatření zahrnují i změnu zdanění skládkování a spalování, motivování lokálních samospráv, aby lépe předcházely vzniku odpadu, rozvinutí a zintenzivnění třídícího systému nebo větší míru digitalizace v tomto odvětví. Pavel Telička také usiloval o zavedení povinného třídění bio-odpadu a změny v oblasti plýtvání potravinami, aby byly nastaveny konkrétní cíle a nástroje, které by mu zabránily. Tato nová pravidla jsou celosvětově nejmodernější legislativou v této oblasti a měly by zásadně přispět k výraznému snížení množství odpadu.

 

Sdílet