Odpadový balíček - skládkování

Oblast
životní prostředí, oběhová ekonomika

Jako zpravodaj směrnice o skládkách odpadů Pavel Telička nejenom předložil řadu pozměňovacích návrhů, ale zároveň formuloval finální znění stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku.

Pavel Telička se soustředil zejména na zjednodušení a ujasnění povinnosti členských států zasílat pravidelné zprávy, což by umožnilo vznik porovnatelných a spolehlivých statistik napříč členskými státy. Také se výrazně zasadil o to, aby byl snížený limit pro množství komunálního odpadu, který skončí na skládce.

Na základě finálního znění textu budou členské státy moci od roku 2035 skládkovat maximálně 10% komunálního odpadu. To představuje významnou změnu pro země, jako je Česká republika, kde je skládkování stále ještě nejběžnější způsob nakládání s odpadem. Omezení skládkování by také mělo vést k větší recyklaci a lepší ochraně životního prostředí. Skládkování odpadu v oběhové ekonomice nedává smysl a znečišťuje vodní zdroje, půdu a ovzduší.

 

Sdílet