Odpadový balíček - vozidla s ukončenou životností, baterie, akumulátory a odpadní elektrická zařízení

Oblast
životní prostředí, oběhová ekonomika

Pavel Telička byl zpravodajem tohoto nařízení, předložil k návrhu Komise řadu pozměňovacích návrhů a zároveň formuloval finální znění stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku.

I v tomto případě se Pavel Telička zaměřil především na povinnost členských států vytvářet statistiky, neboť spolehlivá data a statistiky jsou zásadní pro efektivní implementaci této legislativy a zároveň umožňují porovnání napříč členskými státy. Ve své zprávě také žádal Komisi, aby navrhla, jakým způsobem podpořit evropský trh pro sekundární materiály a zvážila vytvoření „one-stop-shopu“, který by umožnil administraci přepravy odpadu. V tuto chvíli je tato přeprava velmi složitá a často vede k ilegálnímu pašování do zemí mimo EU, ke ztrátě cenných sekundárních surovin a neefektivnímu nakládání s odpadem a znečištění životního prostředí.

Sdílet